4,183  ครั้ง 19-01-2018

test

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

เดินทาง : test 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 111,111


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Air Asia X

* สอบถามที่ว่าง * กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
31 ม.ค. 2561 - 4 ก.พ. 2561 30 10,000.- 9,000.- 8,000.- 6,000.- 7,000.- 400.-
1 มี.ค. 2561 - 5 มี.ค. 2561 6666 11,111.- 22,222.- 3,333.- 5,555.- 4,444.- 2,000.-
12 ก.ค. 2561 - 16 ก.ค. 2561 35 12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,900.- 5,500.- -
20 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 35 12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,900.- 5,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง