4,324  ครั้ง 07-04-2018

test

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

เดินทาง : test 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 111,111


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Air Asia X
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
1 พ.ค. 2561 - 5 พ.ค. 2561 6666
11,111.-
9,111.-
22,222.- 3,333.- 5,555.- 4,444.- 2,000.-
จอง 12 ก.ค. 2561 - 16 ก.ค. 2561 35 12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,900.- 5,500.- -
จอง 20 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561 35
12,900.-
7,900.-
12,900.- 12,900.- 8,900.- 5,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง