403  ครั้ง 24-06-2017

test

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

เดินทาง : test 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 111,111


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Air Asia X
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
1 ก.ค. 2560 - 5 ก.ค. 2560 6666 11,111.- 22,222.- 3,333.- 5,555.- 4,444.- -
จอง 2 ก.ค. 2560 - 6 ก.ค. 2560 6666 11,111.- 22,222.- 3,333.- 5,555.- 4,444.- -
จอง 12 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560 35 12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,900.- 5,500.- -
จอง 19 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560 35 12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,900.- 5,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง