product
    4,354  ครั้ง 16-08-2017

Taiwan Japan Cruise and Fly 9D8N - Princess

โปรแกรม : 9 วัน 8 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 57,000

- สุดคุ้มได้ทั้ง นั่งเครื่องบิน พร้อมล่องเรือสำราญสุดหรู
- สัมผัสธรรชาติทางใต้ของญี่ปุ่น ณ เกาะ โอกินาว่า, ฮิโรชิม่า, โคจิ, คาโกจิม่า
- เที่ยวชม 1Day ทริป ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน
- เต็มอิ่มกับกิจกรรมทั้งการแสดงโชว์ คาสิโน สระว่ายน้ำ ฟิตเนส เอนเตอร์เทนเมนท์ ต่างๆ มากมาย

- พบกับบรรยากาศท้องทะเลชายฝั่งแปซิฟิกเหนือ
- อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : China Airlines

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ไทเป
 08:25 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า - เคาน์เตอร์ สายการบิน CHINA AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ CI838
 13:05 น.  บริการอาหารกลางวัน
นำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก
  อิสระเที่ยวชมตึกไทเป 101
 เวลา ท่าเรือคีลุง (ไทเป) - เช็คอินขึ้นเรือ Sapphire Princess
17:00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือคีลุง (ไทเป) เช็คอินขึ้นเรือ Sapphire Princess
 เวลา โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) 
13:30 น. เดินทางถึง ท่าเรือโอกินาว่า (ญี่ปุ่น)
23:00 น. อิสระบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง
 เวลา ลองทะเล
  อิสระบนเรือให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 เวลา อิโรชิม่า (ญี่ปุ่น) 
07:00 น. เดินทางถึง ท่าเรืออิโรชิม่า (ญี่ปุ่น)
17:00 น. อิสระบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง
 เวลา โคจิ (ญี่ปุ่น) 
07:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือโคจิ (ญี่ปุ่น)
16:00 น. อิสระบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง
 เวลา คาโกจิม่า (ญี่ปุ่น) 
07:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือคาโกจิม่า (ญี่ปุ่น)
18:00 น. อิสระบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง
 เวลา ลองทะเล
  อิสระบนเรือให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 เวลา ท่าเรือคีลุง (ไทเป) - ท่าอากาศยาน เถาหยวน - สมุทปราการ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
07:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือคีลุง (ไทเป)
นำท่านเดินไหว้พระวัดหลงซัน และอิสระช้อปปิ้ง 
22:05 น. ท่าอากาศยาน เถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ CI837 
00:35 + 1 น. อิสระบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เที่ยวบนฝั่ง