Sun Smile Holidays | ทัวร์ฮ่องกง Package Hong Kong (GV2-SIC) (SMHKPK)
product
  4,978  ครั้ง 10-01-2018

ทัวร์ฮ่องกง Package Hong Kong (GV2-SIC) (SMHKPK)

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน  

เดินทาง : ธ.ค. 2560 - ม.ค. 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 4,400

City Tour ไหว้พระวัดดัง วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน
- ชมและช้อปสร้อยกังหัน ณ โรงงานจิวเวอร์รี่
- อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่
- เลือกรับฟรี OPTION เสริม 1 รายการ นั่งรถชมเมือง Open Top Bus/ซิมการ์ดฮ่องกง มูลค่า 48 เหรียญ/นั่งกระเช้านองปิง
- โปรแกรมอิสระสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบไม่ต้องตามทัวร์
- โรงแรมที่ท่านสามารถเลือกได้ตามต้องการในฮ่องกง

**ต้องการจองแพ็คเกจโปรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าเอง**


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Unknown

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

โรงแรม วันเดินทาง ราคา (บาท/ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ราคา พักเดี่ยว Extn/TWN Extn/TRRL
 • Panda Hotel
 • Hotel MK @Mongkok
 • West Hotel @Jordan
 • Goodrich Hotel *no ex-bed
 • Silka Far East @Tsuen Wan
 • Silka West @TaiKok Tsui
17 ก.ค. 60 - 11 ต.ค.60 3,900 3,750 3,750 5,250
12 ต.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 4,400 4,250 4,250 5,750
**เข้าพักตรงกับ**
 • วันศุกร์ หรือ วันเสาร์ และช่วงวันที่ 8-11, 14-18 พ.ย. 60 เพิ่มเงิน 600/TWN/Night, เพิ่มเงิน 850/TRPL/Night
 • ช่วงวันที่ 1-7, 12-15, 19-22, 26-29 ต.ค., 22-25, 29 ธ.ค. 60 เพิ่มเงิน 1,100/TWN/Night, เพิ่มเงิน1,600/TRPL/Night
 • ช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 เพิ่มเงิน 1,600/TWN/Night, เพิ่มเงิน 2,350/TRPL/Night

 

โรงแรม วันเดินทาง ราคา (บาท/ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ราคา พักเดี่ยว Extn/TWN Extn/TRRL
 • Regal Riverside Hotel 
 • Harbour Plaza 8 Degrees
 • Silka Seaview @ Yaumatei
17 ก.ค. 60 - 11 ต.ค.60 4,400 4,400 4,400 6,150
12 ต.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 4,900 4,700 4,700 6,400
**เข้าพักตรงกับ**
 • วันศุกร์ หรือ วันเสาร์ และช่วงวันที่ 14-18 ก.ย., 8-11, 14-18 พ.ย. 60 เพิ่มเงิน 600/TWN/Night, เพิ่มเงิน850/TRPL/Night
 • ช่วงวันที่ 1-7, 12-15, 19-22 ต.ค./ 22-25, 29 ธ.ค. 60 เพิ่มเงิน 1,600/TWN Room, เพิ่มเงิน 2,350/TRPL Room
 • ช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 เพิ่มเงิน 2,600/TWN/Night, เพิ่มเงิน 3,850/TRPL/Night

 

 

โรงแรม วันเดินทาง ราคา (บาท/ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ราคา พักเดี่ยว Extn/TWN Extn/TRRL
 • CityView-Economy
 • Metropark Mongkok
 • Rosedale Kowloon
17 ก.ค. 60 - 11 ต.ค.60 4,900 4,700 4,700 6,600
12 ต.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 5,400 5,150 5,150 7,150
**เข้าพักตรงกับ**
 • วันศุกร์ หรือ วันเสาร์ และช่วงวันที่ 8-11, 14-18 พ.ย. 60 เพิ่มเงิน 850/TWN/Night, เพิ่มเงิน 1,300/TRPL/Night
 • ช่วงวัน Peak Day 13-16 ก.ย., 8-11, 14-18 พ.ย. 60 เพิ่มเงิน 1,600/TWN/Night, เพิ่มเงิน 2,350/TRPL/Night
 • ช่วงวัน 1-7, 12-15,19-22, 26-29 ต.ค., 22-25 & 29 ธ.ค. 60 เพิ่มเงิน 2,100/TWN/Night, เพิ่มเงิน 3,100/TRPL Room
 • ช่วงวัน 30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61 เพิ่มเงิน 3,600/TWN/Night, เพิ่มเงิน 5,350/TRPL/Night

 

โรงแรม วันเดินทาง ราคา (บาท/ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ราคา พักเดี่ยว Extn/TWN Extn/TRRL
 • Prudential Hotel
 • Park Hotel
 • Kimberley Hotel
 • Cityview - Premier
 • Eaton Hotel
17 ก.ค. 60 - 11 ต.ค.60 5,400 5,150 5,150 7,150
12 ต.ค. 60 – 2 ม.ค. 61

5,900

5,700 5,400 7,650
**เข้าพักตรงกับ**
 • วันศุกร์ หรือ วันเสาร์ และช่วงวันที่ 8-11, 14-18 พ.ย. 60 เพิ่มเงิน 850/TWN/Night, เพิ่มเงิน 1,300/TRPL/Night
 • ช่วงวัน Peak Day 13-16 ก.ย., 8-11, 14-18 พ.ย. 60 เพิ่มเงิน 1,600/TWN/Night, เพิ่มเงิน 2,350/TRPL/Night
 • ช่วงวัน 1-7, 12-15, 19-22, 26-29 ต.ค., 22-25 & 29 ธ.ค. 60 เพิ่มเงิน 2,100/TWN/Night, เพิ่มเงิน 3,100/TRPL Room
 • ช่วงวัน 30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61 เพิ่มเงิน 3,600/TWN/Night, เพิ่มเงิน 5,350/TRPL/Night

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง 
เช้า ผู้เดินทางทำการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ ที่ท่านทำการจองไว้ (แนะนำให้ท่านเผื่อเวลาก่อนขึ้นเครื่อง 2-3 ชม.)
เที่ยง เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
หลังจากเช็คอินเข้าโรงแรมแล้ว ปล่อยท่านอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก ตามที่ท่านได้เลือกไว้ หรือเทียบเท่า
เวลา วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านยาสมุนไพร - อิสระตาม OPTION ที่ท่านเลือก                  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ)
จากนั้นนำท่านหมุนกังหันเสริมบารมีที่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่นซึ่งถือเป็นชานเมืองของ  ฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านชม วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือ เทพหวังต้าเซียน แต่ข้างๆ วัดจะมี เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธีเพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงนี่แหละคือเส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก การขอพรเรื่องความรักกับเทพหยุคโหลวที่วัดหวังต้าเซียนะ ด้วยการผูกด้ายแดง ซึ่งทำได้ทั้งคนโสด และ คนมีคู่แล้ว คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว จากนั้นพาท่านเข้าชม โรงงานจิวเวอร์รี่ เพื่อเลือกซื้อของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นของประดับของท่านเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม และเป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่ นำท่านไปยัง ร้านยาสมุนไพร อาทิ โสม บัวหิมะ และอื่นอีกๆ มากมายให้ท่านได้เลือกสรร     
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ช่วงบ่ายให้ท่านได้เที่ยวตาม OPTION ที่ท่านได้เลือกไว้
 • Option Aฟรี ติ่มซำ + นั่งรถชมเมือง Open Top Bus (บริการวันที่มีซิตี้ทัวร์รอบเมืองเท่านั้น)
 • Option Bฟรี ติ่มซำ + ซิมการ์ดฮ่องกง มูลค่า 48 เหรียญ (บริการวันซิตี้ทัวร์รอบเมือง รับซิมการ์ดหลังจบซิตี้ทัวร์เท่านั้น)
 • Option Cฟรี ติ่มซำ + กระเช้านองปิง (บริการวันที่มีซิตี้ทัวร์รอบเมืองเท่านั้น)
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก ตามที่ท่านได้เลือกไว้ หรือเทียบเท่า
เวลา วันอิสระ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
เช้า อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย 
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย