Sun Smile Holidays | ท้วร์เรือสำราญ Costa neoRomantica ญี่ปุ่น เกาหลี เจจู - TP
product
    645  ครั้ง 02-07-2018

ท้วร์เรือสำราญ Costa neoRomantica ญี่ปุ่น เกาหลี เจจู - TP

โปรแกรม : 8 วัน 6 คืน  

เดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 42,800

- โตเกียว
- โกเบ
- เจจู
- คาโกชิม่า 


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : เรือสำราญ

* สอบถามที่ว่าง * กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
27 ต.ค. 2561 - 3 พ.ย. 2561 0 42,800.- 42,800.- 42,800.- 0.- 0.- -

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับรายการที่ทางเรือกำหนดใน Today

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ
19:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว H ประตู 4  กรุณาเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อทำการเช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพาสต์และโหลดสัมภาระด้วยตัวท่านเอง
22:10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เหินฟ้าสู่นาริตะ ด้วยเที่ยวบินที่ TG 640
เวลา สนามบินนาริตะ – โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น      
06:20 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
11:00 น. ถึงท่าเรือ โตเกียว   (Harumi Passenger Terminal) (กรุณาเช็คอินล่วงหน้าก่อนเรือออกจากท่าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 11.00 – 13.00)
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญอิตาลีสุดหรู  Costa neoRomantica
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
เชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ โรงละคร Festival หรือร่วมสนุกกับปาร์ตี้ ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่า
14:00 น. ขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพจากห้องพักของท่าน เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Emergency Drill )  กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจากประกาศบนเรืออีกครั้ง
15:00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ โกเบ, ประเทศญี่ปุ่น เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica 
เวลา โกเบ, ประเทศญี่ปุ่น      
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
เช้านี้ท่านสามารถออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง 140 เมตร หรือจะว่ายน้ำ ออกกำลังกายที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
14:30 น. เรือเทียบท่า ณ เมืองโกเบ(Kobe) เมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) เป็นเมืองท่า, การค้าและอุตสาหรกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ โกเบจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ ไม่เหมือนที่อื่นๆ และแม้ว่าจะเพิ่งประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเมื่อปี 1995 แต่ก็สามารถกลับมาก้าวหน้า และรุ่งเรืองภายในเวลาอันรวดเร็ว เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง  ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือหรือลงมาเดินเล่นได้ด้วยตนเอง ทัวร์แนะนำดังนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ทางเรือจะจัด Welcome Party Night  เลี้ยงต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ ท่านจะเพลิดเพลินและสนุกสนานกับบรรยากาศของดนตรีที่เตรียมไว้เพื่อท่าน  พร้อมด้วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษรวมทั้งความสำราญอันหลากหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน
21:30 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เจจู, ประเทศเกาหลีใต้
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica 
เวลา ล่องเรือ        
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ Facilities ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย กับกิจกรรมหลากหลายที่ทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน ไม่ว่าจะเป็นการ แสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นรำ หรือ ค่ำคืนไนท์กับ Rock’n Roll ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที่ห้อง Grand Bar และ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย  (สามารถดูรายละเอียดได้จาก Today  อีกครั้ง) 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย กับกิจกรรมหลากหลายที่ทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน ไม่ว่าจะเป็นการ แสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นรำ หรือ ค่ำคืนไนท์กับ Rock’n Roll ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที่ห้อง Grand Bar และ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย  (สามารถดูรายละเอียดได้จาก Today  อีกครั้ง) 
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica 
เวลา เจจู, ประเทศเกาหลีใต้           
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
10:00 น. เรือเทียบท่าเมืองเจจู, ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล และเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในแถบชายฝั่งด้านเหนือส่วนกลางของประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนั้นเกาะเจจูยังเป็นเกาะที่สำคัญเนื่องจากมีตำแหน่งเป็น 1 ใน 9 จังหวัดของเกาหลีใต้ รวมถึงยังได้รับการจดทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกอีกด้วย อันเป็นผลมาจากความสวยงามและความมหัศจรรย์ของเกาะแห่งนี้ ที่ธรรมชาติได้บรรจงแต่งแต้มและสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือหรือลงมาเดินเล่นได้ด้วยตนเอง 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
18:00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองคาโกชิม่า, ประเทศญี่ปุ่น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย กับกิจกรรมหลากหลายที่ทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน   ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพ หรือจะร่วมสนุกสนานกับการเต้นรำ หรือ ค่ำคืนไนท์กับ Rock’n Roll ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ ที่ห้อง Grand Bar และ Cabaret Vienna ในทุกๆ วัน หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนตามอัธยาศัย  (สามารถดูรายละเอียดได้จาก Today  อีกครั้ง)  
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica 
เวลา คาโกชิม่า, ประเทศญี่ปุ่น       
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
12:30 น. เรือเทียบท่าเมืองคาโกชิม่า, เป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) เป็นเมืองที่มีใบไม้เปลี่ยนสีช้าที่สุดในญี่ปุ่น และ มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย ให้คุณได้เพลิดเพลินกัน เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือหรือลงมาเดินเล่นได้ด้วยตนเอง
19:00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เมืองโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ขอเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย กับกิจกรรมหลากหลายที่ทางเรือเตรียมไว้ต้อนรับท่าน
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica 
เวลา ล่องเรือ             
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบนเรือ หรือใช้ Facilities ต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย อาทิเช่น : ห้องอาหารต่าง. ดิสโก้เธค Disco, ห้องฟังเพลงและห้องเลาจ์น บาร์เครื่องดื่ม, ห้องโชว์ พร้อมการแสดงด้วยระบบแสงสีเสียง,โรงภาพยนตร์, ห้องคาสิโน (Casino), สระว่ายน้ำและสระน้ำวน, ห้องยิม ห้องเซาวน่า ห้องนวด ลานกีฬาอเนกประสงค์, ห้องเกมส์ สโมสรสำหรับเด็ก และ วัยรุ่น, อินเตอร์เน็ทคาเฟ่, ห้องแพทย์, โบสถ์, ห้องสมุด, ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ,  ร้านขายของที่ระลึก,  และร้านค้าปลอดภาษี
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ที่พัก พักค้างคืนบนเรือสำราญ CostaneoRomantica 
เวลา โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่นฯ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย  ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และ รอเจ้าหน้าที่ ประกาศเรียกลงเรือ                                                                                                                
08:00 น. เรือเทียบท่าเมืองโตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น  หลังจากตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเดินทางเข้าเมืองแวะช็อปปิ้งของฝากของที่ระลึก หรือ แวะถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองโตเกียวก่อนเดินทางกลับสู่สนามบิน
17:25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยเที่ยวบินที่ TG 677
21:55 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ