Sun Smile Holidays | ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว (TR19)
product
  925  ครั้ง 2018-12-13

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว (TR19)

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน  

เดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2562  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 23,888

- ตระการตางานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
- เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
- เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
- ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท โอไดบะ อิออนและชินจูกุ


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Scoot Airlines

* สอบถามที่ว่าง * กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
4 ม.ค. 2562 - 8 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
5 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
6 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
7 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562 34 23,888.- 23,888.- 23,888.- 7,900.- 7,900.- -
8 ม.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
9 ม.ค. 2562 - 13 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
10 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
11 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
12 ม.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
13 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
14 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
15 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 7,900.- -
16 ม.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
17 ม.ค. 2562 - 21 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
18 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
19 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
20 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
21 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
22 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
23 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 7,900.- -
24 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
25 ม.ค. 2562 - 29 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
26 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
27 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
28 ม.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
29 ม.ค. 2562 - 2 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
30 ม.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
31 ม.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
1 ก.พ. 2562 - 5 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
2 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
3 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
4 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
5 ก.พ. 2562 - 9 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
6 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
7 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
8 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
9 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
10 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562 34 23,888.- 23,888.- 23,888.- 7,900.- 7,900.- -
12 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
13 ก.พ. 2562 - 17 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
14 ก.พ. 2562 - 18 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
15 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
16 ก.พ. 2562 - 20 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
17 ก.พ. 2562 - 21 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
18 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 7,900.- -
19 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
21 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
22 ก.พ. 2562 - 26 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
23 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
24 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
25 ก.พ. 2562 - 1 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
26 ก.พ. 2562 - 2 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
27 ก.พ. 2562 - 3 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
28 ก.พ. 2562 - 4 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
1 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
2 มี.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
3 มี.ค. 2562 - 7 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
4 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
5 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
6 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
7 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
8 มี.ค. 2562 - 12 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
9 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
10 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
11 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
12 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
13 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
14 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
15 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :

 • มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
21:00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านในการเช็คอิน สายการบิน SCOOT ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร)

 

เวลา สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
00:45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TR868
08:50 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง พิเศษ!!! นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเช้าที่จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย) เพียงไม่กี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได้ และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) จากนั้นนำเดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม
ที่พัก FUJI SAN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
เวลา หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะที่ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย สกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ ที่ท่านจะสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เมืองโตเกียวให้ท่านอิสระ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา ช้อปปิ้งโอไดบะ - วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้งอิออน -  ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว – คุจูกุริ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั่วโมง ที่หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียวนั้นมีทั้งเครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ต่างๆ กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤดูกาล เป็นสไตล์หมู่บ้านที่จำลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท์!!! ที่นี่ถือเป็นจุดชมงานประดับไฟที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเท่า
เวลา สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
10:00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR869
15:00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ