โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไทย อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด

  • รหัสโปรแกรม : SMTH-W-386
  • สายการบิน :
  • เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2560
  • ระยะเวลา : 1 วัน - คืน
ทัวร์ไทย อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์ไทย อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด
Highlights

- วัดพนัญเชิง นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก (ซำปอกง)
- วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคลสักการะ
- วัดสมณโกฏฐาราม วัดที่เก่าแก่ นมัสการพระศรีสมณโกฏบพิตร อันศักดิ์สิทธิ์
- วัดสุวรรณดาราราม นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม
- วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถ
- วัดท่าการ้อง ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่
- วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด
- วัดหน้าพระเมรุ นมัสการพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ
- ตลาดน้ำอโยธยา ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกของฝาก และทานอาหารกันอย่างเต็มอิ่ม

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿1,490/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

 เวลา กรุงเทพฯ - วัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดสมณโกฏฐาราม - วัดสุวรรณดาราราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดท่าการ้อง - วัดเชิงท่า - วิหารมงคลบพิตร - วัดหน้าพระเมรุ - ตลาดน้ำอโยธยา         - กรุงเทพฯ
06:00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริษัท Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
06:30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
เช้า บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนรถ
และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า  
07:30 น. เดินทางถึง จ.อยุธยา นำท่านเดินทางสู่ วัดที่ (1) วัดพนัญเชิง นมัสการ หลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก (ซำปอกง) และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดที่ (2) วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดที่ (3) วัดสมณโกฏฐาราม วัดที่เก่าแก่นมัสการ พระศรีสมณโกฏบพิตร อันศักดิ์สิทธิ์ ชมเจดีย์ระฆังใหญ่ สักการะตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
10:00 น. วัดที่ (4) วัดสุวรรณดาราราม นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และชมลวดลายของคันทวยที่แกะสลักอย่างงดงาม วัดที่ (5) วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถ ฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความประณีตงดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (กู้ดวิว)
13:30 น. วัดที่ (6) วัดท่าการ้อง กราบนมัสการ หลวงพ่อยิ้ม ซึ่งภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่ และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก วัดที่ (7) วัดเชิงท่า ชมความงามของเครื่องไม้อยุธยาที่สวยงาม และสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้
15:00 น. วัดที่ (8) วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด วัดที่ (9) วัดหน้าพระเมรุ นมัสการ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงฯ
17:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยเนื้อที่กว่า 60 ไร่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก และของที่ระลึกมากกมาย เช่น โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อ เป็นต้น
18:00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
19:30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา