โปรแกรมท่องเที่ยว

เทศกาลทุ่งบัวตอง-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน

  • รหัสโปรแกรม : SOTH-N-WE1712
  • สายการบิน : Thai Smile
  • เดินทางช่วง : ธันวาคม 2564
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
เทศกาลทุ่งบัวตอง-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน เทศกาลทุ่งบัวตอง-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน
Highlights

ทุ่งบัวตอง-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมัคคุเทศก์ดูแล

พัก..เบลวิลล่า ปาย 1 คืน อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน 1 คืน

 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿13,900/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

05.30 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  เคาเตอร์ D    สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ SodA..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือสำหรับทุกท่าน

07.25 น.         เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 102 ระหว่างทางบริการท่านด้วยอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม (ยังไม่อนุญาตให้ทานบนเครื่องให้ถือมาทานหลังเครื่องลง)

08.45 น.         นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง ปาย -  แม่มาลัย ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ถึงอำเภอปายแวะชมชม สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2 เหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแควแวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร

เที่ยง               ä บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวสายน้ำปาย (2)อ.ปาย

บ่าย                นำชม หมู่บ้านสันติชล เป็นชุมชนชาวจีนยูนนาน ซึ่งย้ายถิ่นฐานจากจีนแผ่นดินใหญ่มาตั้งรกรากยังเมืองปาย เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ในอดีตที่แห่งนี้เป็นแหล่งเส้นทางลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว คล้ายกับหมู่บ้านรักไทย และหมู่บ้านรุ่งอรุณ จุดเด่น คือ โขดหินใหญ่ ด้านบนสร้างเป็นมังกรพันเสาหางชี้ฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน มีบ้านดิน ภัตตาคารอาหารจีน และมีของที่ระลึกจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวหมู่บ้านคนจีนยูนาน

16.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย

เย็น                äบริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารชาลี แอนด์ เล็ก (3)  หลังอาหารอิสระให้ท่านเดิน

ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางเข้าสู่ทีพัก

ที่พัก เบลวิลล่า ปาย ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ได้มาตฐาน SHA

05.45 น.         โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก  08.30 น.         นำท่านเดินทางสู่   ชุมชนบ้านจ่าโบ่   ชื่อของชุมชนชาวเขาแห่งหนึ่งบนดอยสูง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากห้วยยาว นำโดย นายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม เลยเป็นที่มาของชื่อชุมชนแห่งนี้ ชุมชนเล็ก ๆมีวิวทิวทัศน์หลักล้าน

11.00 น.         นำคณะเดินทางสู่ บ้านรักไทย นำท่านชม ลีไวน์รักไทยรีสอร์ท มนต์เสน่ห์ไร่ชาและขุนเขา ที่สวยไม่แพ้ที่ใด บ้านดินออกแบบเป็นบ้านสไตล์จีนผสมผสานกับล้านนา

เที่ยง               ä บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารลีไวน์รักษ์ไทย  (5)

บ่าย                อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ ไร่ชาแสนสวย พร้อมจุด Check In ที่แสนสวย มากมาย จนทำให้ท่านลืมว่าที่นี้ ประเทศไทย

14.00 น.         เดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอ ความสำเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ข้ามผ่านทุ่งนา และแม่น้ำสายเล็ก ๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกขึ้น

ค่ำ                  ä บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น (6)

จากนั้นนำชม วัดจองกลางจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝด ตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่ที่มีความงดงามทางศิลปะทางชาติพันธุ์และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่าน Check in เข้าที่พักที่พัก อิมพีเรียลธาราระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ได้มาตฐาน SHA

 

 

 

 

06.30 น.         äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)

07.30 น.         นำทุกท่านเดินทางไป ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ ดอยแม่อูคอ อยู่ในเขต อ.ขุนยวม ทุ่งบัวตองจะบานสะพรั่งช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  โดยจะบานเต็มท้องทุ่งเหลืองอร่าม  ต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน อิสระให้เวลาท่านเต็มที กับ 1 ปีที่มีแค่ครั้งเดียว

ได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางสู่ อำเภอแม่สะเรียง ตามเส้นทางขุนยวม-แม่สะเรียง

เที่ยง               ä บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา (8)อ.แม่สะเรียง

บ่าย                นำคณะเดินทางต่อ สู่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะ สวนสนบ่อแก้ว สวนสนสามใบที่ปลูกเรียงรายอย่างงดงาม ก่อนเดินทางต่อสู่ ออบหลวง ชม แกรนด์แคนย่อนสยาม

หมายเหตุ : สายการบินไทยสไมล์ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ตลอดเดือน พฤศจิกายน 2564

19.30 น.         เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

20.50 น.         คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมเดือนธันวาคม 2564

18.00 น.         นำท่านเดินทางสู่ กาดพะยอม ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

20.50 น.         เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.10 น.         คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

การันตี บริการ ระดับ ôôôôô

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา