โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE TANGALOOMA GOLDCOAST

  • รหัสโปรแกรม : GBAU-TG1263
  • สายการบิน : Thai Airways
  • เดินทางช่วง : มิถุนายน - สิงหาคม 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE TANGALOOMA GOLDCOAST ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE TANGALOOMA GOLDCOAST
Highlights

- ชมเมืองแทงกาลูม่า
- ให้อาหารปลาโลมา
- ให้อาหารนกพีลีแกน
- นั่งรถ 4WD
- โกลด์โคสต์
- สวนสนุกดรีมเวิล์ด
- ให้อาหารปลาโลมา
- ช้อปปิ้งย่าน SURFER PARADISE

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿55,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2562 31 55,900.- 50,900.- 44,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 26 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2562 31 55,900.- 50,900.- 44,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 7 ส.ค. - 11 ส.ค. 2562 31 55,900.- 50,900.- 44,900.- 0.- 7,900.- -
จอง 21 ส.ค. - 25 ส.ค. 2562 31 55,900.- 50,900.- 44,900.- 0.- 7,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์​
 21:30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ สายการบิน การบินไทย (TG)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)
 23:59 น.  ออกเดินทางสู่ บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 473
 เวลา บริสเบน – ชมเมือง – แทงกาลูม่า – ให้อาหารปลาโลมา
12:05 น. จากนั้นนำท่านชมเมือง บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับนำท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” นำท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำบริสเบน  ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัยนำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน พักอนอิริยาบถชมทิวทัศน์ อยู่บนเรือประมาณ 75 นาทีท่านจะเห็นแทงกาลูม่าไวล์ดอลรีสอร์ทตั้งอยู่ ท่ามกลางสวนพฤกษชาติตกแต่งได้อย่างสวยงามตามธรรมชาติและเป็นรีสอร์ทเพียงแห่งเดียวบนเกาะนี้ซึ่งท่านจะได้ไกล้ชิดแบบสุดสุดกับการให้ อาหารปลาโลมาจมูกขวดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติที่จะมารับอาหารจากมือของท่าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำให้ท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงในยามค่ำคืน หรือท่านที่ชอบความสงบสามารถเลือกเดินอาบแสงจันทร์ไปตามชายหาดที่ทอดเป็นแนวยาวสุดตา
ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า
เวลา ให้อาหารนกพีลีแกน – นั่งรถ 4WD – นั่งเรือกลับสู่บริสเบน – โกลด์โคสต์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใสด้วยการป้อนอาหารนกพีลีแกน ตื่นตากับเหล่าบรรดานกนกพีลีแกนที่จะบินมาโฉบมารอรับอาหารจากมือของท่านซึ่งท่านสามารถสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใมห่นี้ได้ที่ทังกาลูม่ารีสอร์ทเท่านั้น จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD  ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES มีเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ทั้งว่ายน้ำหรือเลือกเดินเล่นตามชายหาดทอดยาวสุดสายตา หรือบางท่านอาจจะนั่งเล่นพักผ่อนใต้ต้นปาล์มใหญ่ของรีสอร์ท 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่บริสเบน โดยเรือ FERRY จากนั้นเดินทางต่อสู่โกลด์โคสต์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่าน SURFER PARADISE ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ  BILLABONG, ROXY, QUICK SILVER และอื่นๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ISLANDER GOLDCOAST HOTEL   หรือเทียบเท่า
เวลา โกลด์โคสต์ - ดรีมเวิล์ด – โกลด์โคสต์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ดรีมเวิลด์ สุดยอดสวนสนุกของทุกคนในครอบครัวที่จะทำให้ท่านได้สนุกเร้าใจกับเครื่องเล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น GIANT DROP เป็นเครื่องเล่นที่ยกที่ขึ้นสูงถึง 119 เมตรก่อนจะดิ่งลงด้วยความเร็ว และยังเป็นเครื่องเล่นที่ได้รับบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเครื่ องเล่นที่สูงที่สุดในโลก และเสียวสุด ๆ กับเครื่องเล่นที่ชื่อ THE CLAW โดยจะเหวี่ยงท่านเป็นรูปทรงกลมด้วยความเร็วสูง สนุกต่อกับ THE CYCLONE รถไฟเหาะตีลังกาด้วยความเร็วและเสียวสุด ๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นอื่น ๆ อีกที่จะทำให้ท่านได้สนุกทั้งวัน อาทิ เช่น BUZZSAW และ TOWER OF TERROR II สำหรับเด็กก็ยังมีเครื่องเล่นอีก มากมาย
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับเจ้าโคอาล่าแสนเชื่อง หรือจะป้อนอาหารจิงโจ้ รวมถึงการแสดงสาธิตการตัดขนแกะที่จำลองฟาร์มเลี้ยงแกะในชนบทของประเทศออสเตรเลีย และให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้งของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ISLANDER GOLDCOAST HOTEL    หรือเทียบเท่า
เวลา โกลด์โคสต์ – บริสเบน – สนามบิน – กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบริสเบน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
14:00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 474
20:20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา