โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์แคนาดา SUMMER IN CANADA

  • รหัสโปรแกรม : GCN-MU1071
  • สายการบิน : China Eastern Airlines
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม 2562
  • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคนาดา SUMMER IN CANADA ทัวร์แคนาดา SUMMER IN CANADA
Highlights

- เยือนอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park)
- ชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise)
- เดินบนลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field) 
- ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls)
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿95,900/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – มหานครเซี่ยงไฮ้ – แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
10:30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
13:35 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 9840
19:00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้
23:15 น. ออกเดินทางสู่แวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบินที่ MU 597
19:10 น. เดินทางถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง) เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) เป็นเมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติช โคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา (Canada) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และในภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก 
ที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 
เวลา ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตัน ดีซี - พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำชมย่านชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ เรียกว่า แก๊สทาวน์ (Gastown) ซึ่งบุกเบิกโดย “Gass Jack “ Deighton ผู้ริเริ่มการเปิดผับขายเบียร์ จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากของชุมชนแก็สทาวน์ ชมนาฬิกาไอน้ำ (Steam clock) เรือนแรกของโลก และปัจจุบันยังใช้งานได้ตามปกติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen)  นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่ ข้ามช่องแคบจอร์เจีย       (Strait of Georgia)  อันสวยงามสู่เกาะวิคตอเรีย (Victoria Island) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของสวนบูชาร์ด (Butchart Garden) นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น นำท่านถ่ายภาพกับอาคารรัฐสภาในเมืองวิคตอเรียและรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย จากนั้นนำท่านถ่ายภาพบริเวณด้านนอกกับ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครดดารอด (Craigdarroch Castle Historical Museum)  นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่แวนคูเวอร์   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
เวลา STANLEY PARK – เสาอินเดียนแดง – บินภายใน – คัลการี แห่งรัฐอัลเบอร์ด้า  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำชม STANLEY PARK เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการ และให้ท่านได้มีโอกาส ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง (Totem Pole) ที่เก่าแก่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ Canada Place สถานที่ซึ่งเคยจัดงาน World’s Fair ปี ค.ศ.1986 จากนั้นนำชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมือง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
......... น. ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี โดยสายการบิน..... เที่ยวบินที่ ....
......... น. เดินทางถึงสนามบินเมืองคัลการี แห่งรัฐอัลเบอร์ด้า  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง) (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DELTA AIRPORT  หรือเทียบเท่า
เวลา คัลการี – อุทยานแห่งชาติบานฟ์ – อุทยานแห่งชาติโยโฮ – บาฟฟ์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชมเมืองคัลการี (Calgary) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า (Alberta) และเป็นเมืองหน้าด่านสู่เทือกเขาร็อกกี้ (Rocky Mountains) ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงที่สุดของแคนนาดาระหว่างทางท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ (ELK) ควายไบซัน หมียักษ์กรีซลี่ ฯลฯ ผ่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาร็อคกี้ จนถึง เมืองบานฟ์ เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม จากนั้น นำท่านชมน้ำตกBOW FALLS ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ ที่กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันสวยงามหลากสี ลัดเลาะธารน้ำตกสวยแปลกตาด้วยสายน้ำที่หลากสู่พื้นหินเบื้องล่าง จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (Mt. Sulphur) ซึ่งมีความสูง 2,281 เมตร ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์ และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่นสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho National Park) คืออีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกที่ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี้ (Canadian Rocky Mountains) รัฐที่ตั้งยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศแคนาดา ทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่มีความ สวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกต พร้อมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge) และอุโมงค์ SPIRAL TUNNEL จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาฟฟ์ (Banff) ศูนย์กลางกีฬาฤดูหนาว  อิสระให้ท่านเดินเล่นและเพลิดเพลินกับความน่ารักของเมืองบาฟฟ์  พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้านำสมัยของที่ระลึก และของฝากในราคาปลอดภาษีรัฐ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BANFF PTARMIGAN INN  หรือเทียบเท่า 
เวลา อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ – ทะเลสาบหลุยส์ – ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย – คัลการี ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านลัดเลาะไปตามเทือกเขาร็อกกี้มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park)  ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง  ยอดเขารูปทรงแปลกตาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวที่สะอาดและหุบเขาที่พาดผ่านด้วยธารน้ำแข็งขนาดต่างๆ  ป่าสนสีเขียวเข้มตัดกับสีเหลืองทองของต้นสปรูซส์  และเหลืองสดของใบแอ๊ปเปิลที่พริ้วไหวคล้ายระฆังยามต้องลม   อีกทั้งทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์  (Turquoise)  จากนั้นมุ่งสู่ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ตาเป็นทะเลสาบเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในโอบล้อมของขุนเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล ราว 1,730 เมตรอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจของทะเลสาบสีเขียวใสมรกตและทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบโดยรอบ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field) เป็นธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ใหม่ที่สุดในเทือกเขาร๊อกกี้ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่งเมือง ให้ท่านได้มีชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของธารน้ำแข็งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ และเปลี่ยนพาหนะเป็น สโนว์โค้ชขึ้นสู่ธารน้ำแข็งอทาบาสก้า (Athabasca Glacier) เพียงแห่งเดียวในโลกที่พาหนะพิเศษนี้สามารถนำท่านขึ้นไปบนธารน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัย เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DELTA AIRPORT  หรือเทียบเท่า 
เวลา คัลการี – บินภายใน – โตรอนโต – Canada One Outlets – ไนแอการ่า – อาหารค่ำบน SKYLON TOWER
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
......... น. ออกเดินทางสู่โตรอนโต โดยสายการบิน.... เที่ยวบินที่....
......... น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโตรอนโต (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) (ใช้เวลาบินประมาณ 3 . 45 น. ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls) น้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าบนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา Canada One Outlets ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, Burberry ,Clark’s, Coach, Converse , DKNY,Foot locker Outlet, Forever 21 ,Fossil , Gap Outlet , Guess , Hugo Boss Outlet ,Kate Spade,Kenneth Cole,Levi’s,Michael Kors,Sunglasses,Skechers,Polo Ralph Lauren,Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HILTON NIAGARA FALL   หรือเทียบเท่า  
เวลา ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า – เมืองโตรอนโต 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ  (หมายเหตุ : การล่องเรือ Hornblower Niagara Cruisesเปิดบริการ ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและถ้าหากสภาพอากาศไม่เอื้อ  อำนวย ทางบริษัทนำท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน้ำตก เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน )
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโตรอนโต (Toronto)  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario นำท่านสู่ Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart ,Sears และ The Bay
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HILTON MARKHAM หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองโตรอนโต – ขึ้นหอคอยซีเอ็น – สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึ่งยังเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี้ นำท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค (Queen’s Park) เป็นต้น
11:30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต
16:25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU 208
เวลา สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้
18:55 น. ถึงสนามบิน แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
21:25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547
เวลา กรุงเทพฯ 
01:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา