โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ

  • รหัสโปรแกรม : TJP-XJ1234
  • สายการบิน : Air Asia X
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - กันยายน 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ
Highlights

- โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี 
- พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น
- ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ
- แวะถ่ายรูป ณ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ
- ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ 
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿19,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 13 พ.ค. - 17 พ.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 13 พ.ค. - 17 พ.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 14 พ.ค. - 18 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 15 พ.ค. - 19 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 20 พ.ค. - 24 พ.ค. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 21 พ.ค. - 25 พ.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 24 พ.ค. - 28 พ.ค. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 25 พ.ค. - 29 พ.ค. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 26 พ.ค. - 30 พ.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 27 พ.ค. - 31 พ.ค. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 1 มิ.ย. - 5 มิ.ย. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 7 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 8 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 14 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 15 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2562 34 18,888.- 18,888.- 18,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 21 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 22 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 3 ก.ค. - 7 ก.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 6 ก.ค. - 10 ก.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 10 ก.ค. - 14 ก.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 13 ก.ค. - 17 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 19 ก.ค. - 23 ก.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 20 ก.ค. - 24 ก.ค. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 26 ก.ค. - 30 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 27 ก.ค. - 31 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 3 ส.ค. - 7 ส.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 7 ส.ค. - 11 ส.ค. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 8 ส.ค. - 12 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 10 ส.ค. - 14 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 13 ส.ค. - 17 ส.ค. 2562 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 14 ส.ค. - 18 ส.ค. 2562 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 15 ส.ค. - 19 ส.ค. 2562 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 17 ส.ค. - 21 ส.ค. 2562 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 18 ส.ค. - 22 ส.ค. 2562 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 23 ส.ค. - 27 ส.ค. 2562 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 24 ส.ค. - 28 ส.ค. 2562 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 26 ส.ค. - 30 ส.ค. 2562 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2562 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2562 34 22,888.- 22,888.- 22,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 6 ก.ย. - 10 ก.ย. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2562 34 19,888.- 19,888.- 19,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 13 ก.ย. - 17 ก.ย. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 25 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562 34 20,888.- 20,888.- 20,888.- 7,900.- 7,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
07:30 น. คณะพร้อมกัน สนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
10:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606
19:40 น. เดินทางถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า  ประตูฟ้าคำรณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วนั้นยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อที่ว่าหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไม้ในร่มได้ ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้บาน ว่าช่วงไหนมีดอกไม้อะไรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ (ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้,แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เป็นต้น) เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท (Gotemba Outlet)  ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ที่พัก Fujisan Resort Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์  (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุ่งดอกไม้สีม่วง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์เต็มท้องทุ่งกว้าง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ำเงินเข้มตัดกันพอดีกับทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงเข้มสวยงาม !!!ไฮไลท์ของงานเทศกาลประจำเมืองอย่าง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดที่ถือเป็นของขึ้นชื่อประจำเมือง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายที่ทำจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึงชาหอมๆ ให้ได้ชิมกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจ้งด้วย อิสระให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอร์จะบานหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์หากช่วงวันเดินทางลาเวนเดอร์ไม่มีแล้ว ไกด์สามารถปรับโปรแกรมได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ อยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชั่วโมง ที่หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียวนั้นมีทั้งเครื่องเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ต่างๆ กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤดูกาล เป็นสไตล์หมู่บ้านที่จำลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไม้ไว้
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเท่า
เวลา นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย เส้นทางที่นำมาสู่วัดนาริตะซังคือถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
20:55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 
เวลา สนามบิน ดอนเมือง
15:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา