โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ski Freeday ซุปตาร์ หิมะ น่าหม่ำ

  • รหัสโปรแกรม : TJP-XJ1238
  • สายการบิน : Air Asia X
  • เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ski Freeday ซุปตาร์ หิมะ น่าหม่ำ ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ski Freeday ซุปตาร์ หิมะ น่าหม่ำ
Highlights

- ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
- อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร
- เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
- สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ 
- ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿25,887/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 9,000.- 7,900.- -
เต็ม
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 9,000.- 7,900.- -
เต็ม
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 9,000.- 7,900.- -
เต็ม
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 9,000.- 7,900.- -
เต็ม
4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 7 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 9,000.- 7,900.- -
เต็ม
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 9,000.- 7,900.- -
เต็ม
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 9,000.- 7,900.- -
เต็ม
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 9,000.- 7,900.- -
เต็ม
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 36,888.- 36,888.- 36,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562 34 36,888.- 36,888.- 36,888.- 9,000.- 7,900.- -
เต็ม
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 วันสิ้นปี 34 36,888.- 36,888.- 36,888.- 9,000.- 7,900.- -
เต็ม
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 34 39,888.- 39,888.- 39,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 34 39,888.- 39,888.- 39,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 34 39,888.- 39,888.- 39,888.- 9,000.- 7,900.- -
จอง 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 34 35,888.- 35,888.- 35,888.- 9,000.- 7,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
20:00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
23:55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด  โดยเที่ยวบินที่ XJ620
เวลา สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
08:20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร  เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เป็นหุบเขาที่  งดงาม น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย น้ำที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลำธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าพร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงาม 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสำหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ ผู้ใหญ่ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดูหนาว) เดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร  
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  
ที่พัก Smile Hotel Premium Sapporo หรือเทียบเท่า
เวลา ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์  - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย นำท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo ลานสกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สกี สโนวบอร์ด ร้านอาหาร โรงเรียนสำหรับสอนเล่นสกี ให้ท่านได้เล่นสกีและสัมผัสหิมะขาวโพลน โดยหิมะที่ฮอกไกโดนั้นได้ชื่อว่าเป็นหิมะที่มีความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกี https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html)  
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
นำท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตรนำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นสู่ มิตชุยเอาเล้ตท์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จำหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Smile Hotel Premium Sapporo  หรือเทียบเท่า
เวลา อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หมายเหตุ!!!    ในวันที่ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย ไกด์จะพาท่านเดินทางไปเที่ยว ณ สถานที่นั้นๆ โดยอาจจะเดินทางโดยรถไฟ รถใต้ดิน หรือรถบัส โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทาง และค่าเข้าสถานที่ด้วยตัวท่านเอง **ไม่มีรถบัสบริการ**
ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย หรือ ไกด์นำท่านเยี่ยมชมภายในตัวเมือง
ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโระ ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน 
        - ตึกรัฐบาลเก่า                    - ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ            - ตลาดปลายามเช้า
        - หอนาฬิกา                         - ช้อปปิ้ง JR TOWER     - สวนสัตว์มารุยามะ
        - โรงงานเบียร์ซัปโปโระ       - ร้านร้อยเยน                  - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ
        - สวนโอโดริ                         - โรงงานซ็อกโกแลต      - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ
        - หอคอย ทีวีทาวเวอร์           - ตรอกราเมน                 - ภูเขาโมอิว
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก Smile Hotel Premium Sapporo  หรือเทียบเท่า
เวลา สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10:00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621
15:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา