โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง)

  • รหัสโปรแกรม : TJP-XJ1295
  • สายการบิน : Air Asia X
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง)
Highlights

- ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า
- เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน
- ช้อปปิ้งจุใจ  ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ
- เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า
- พิเศษ !!! เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น และต้นกำเนิดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เมืองทตโทริ
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿28,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 1 ต.ค. - 6 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 2 ต.ค. - 7 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 3 ต.ค. - 8 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 4 ต.ค. - 9 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 5 ต.ค. - 10 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 6 ต.ค. - 11 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 7 ต.ค. - 12 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 8 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 9 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 10 ต.ค. - 15 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 11 ต.ค. - 16 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 12 ต.ค. - 17 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 13 ต.ค. - 18 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 14 ต.ค. - 19 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 15 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 16 ต.ค. - 21 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 17 ต.ค. - 22 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 18 ต.ค. - 23 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 20 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 21 ต.ค. - 26 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 22 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 23 ต.ค. - 28 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 24 ต.ค. - 29 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 25 ต.ค. - 30 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 26 ต.ค. - 31 ต.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 27 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 28 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 29 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 31 ต.ค. - 5 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 1 พ.ย. - 6 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 2 พ.ย. - 7 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 3 พ.ย. - 8 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 4 พ.ย. - 9 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 5 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 6 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 7 พ.ย. - 12 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 8 พ.ย. - 13 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 9 พ.ย. - 14 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 10 พ.ย. - 15 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 11 พ.ย. - 16 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 12 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
เต็ม
13 พ.ย. - 18 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 14 พ.ย. - 19 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
เต็ม
15 พ.ย. - 20 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
เต็ม
16 พ.ย. - 21 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 17 พ.ย. - 22 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 18 พ.ย. - 23 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 19 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
เต็ม
21 พ.ย. - 26 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
เต็ม
22 พ.ย. - 27 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 23 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 24 พ.ย. - 29 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 25 พ.ย. - 30 พ.ย. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -
จอง 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
11:00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน  AIR ASIA X พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
14:10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610
21:55 น. เดินทางถึง เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่า
เวลา ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ (Sanmashi Suji) ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน) นำท่านสู่ นาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ นำท่านชม สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก อิสระให้ท่านเดินชมความงามยามที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให้บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนัก บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อสานจากไผ่ อิสระให้ท่านซื้อสินค้า หรือเลือกถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก Reborn Osaka Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองทตโทริ (Totori) นำท่านสู่ เนินทรายทตโทริ (Totori Sand Dunes) หนึ่งในสามเนินทรายในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย เนินทรายของที่นี่สีจะออกเหลืองคล้ำ เพราะมีการผสมของเนื้อทรายกับเถ้าภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายที่นี่คือทิวทัศน์ของทรายสูงใหญ่ที่ตัดกับสีของท้องฟ้าและสีของท้องทะเล อิสระให้ท่านทำกิจกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น เครื่องร่อนพาราไกลเดอร์ หรือจะนั่งรถม้าเกวียนลาก หรือ ขี่อูฐ (ราคาไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย (Sand Museum) ภายในมีศิลปะและประติมากรรมที่ทำจากทราย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับผลงานศิลปะตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน ทาวน์ ภายในพิพิธภัณฑ์มี 2 ชั้น จัดแสดงผลงานของอาจารย์อาโอยาม่า ตั้งแต่สมัยประถม ไปจนถึงผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย ทั้งต้นฉบับการตูน แผ่นอนิเมะ หุ่นจำลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสืบ และห้องทำงานจำลอง ส่วนชั้นที่ 2 มีมุมให้ทดลองแก้ไขคดีปริศนาที่น่าสนใจ รวมไปถึงตู้เกมสเก็ตบอร์ดที่ให้เราสวมบทบาทโคนันคุง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อแฟนคลับคุโด้ ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ของอาจารย์โกไซ อาโอยาม่า ผู้เขียนซีรี่ย์การ์ตูนมังงะชื่อดังชุดนี้โดยเฉพาะ
อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก Reborn Osaka Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือ มิโนะโอะ Mino-o นำท่านชม น้ำตกมิโนะ (Minoh Waterfall) ที่ตั้งตระหง่านด้วยความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไม้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศัยอยู่ อิสระให้ท่านชมความงามตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้
1.    NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
2.    Osaka English Village ชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
3.    Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
4.    Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ
5.    Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้นจากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน (Aeon Mall Rinkusennan) อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร 43 ร้านและร้านสินค้าแบรนเนมด์ต่างๆ อีกกว่า 86 ร้าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
23:55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611
เวลา สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
03:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา