โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2

  • รหัสโปรแกรม : TJP-XJ1297
  • สายการบิน : Air Asia X
  • เดินทางช่วง : กรกฎาคม - กันยายน 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2
Highlights

- เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงสดใส กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์
- เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
- ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ 
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿14,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
1 ก.ค. - 5 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 2 ก.ค. - 6 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
3 ก.ค. - 7 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
4 ก.ค. - 8 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
5 ก.ค. - 9 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
6 ก.ค. - 10 ก.ค. 2561 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
7 ก.ค. - 11 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
8 ก.ค. - 12 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 9 ก.ค. - 13 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
10 ก.ค. - 14 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
11 ก.ค. - 15 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
15 ก.ค. - 19 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
16 ก.ค. - 20 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
17 ก.ค. - 21 ก.ค. 2562 วันเข้าพรรษา 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 18 ก.ค. - 22 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
19 ก.ค. - 23 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
20 ก.ค. - 24 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
21 ก.ค. - 25 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
22 ก.ค. - 26 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
23 ก.ค. - 27 ก.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
25 ก.ค. - 29 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
26 ก.ค. - 30 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
27 ก.ค. - 31 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 1 ส.ค. - 5 ส.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
2 ส.ค. - 6 ส.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 3 ส.ค. - 7 ส.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
9 ส.ค. - 13 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
10 ส.ค. - 14 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 15 ส.ค. - 19 ส.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 16 ส.ค. - 20 ส.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 17 ส.ค. - 21 ส.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
22 ส.ค. - 26 ส.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 23 ส.ค. - 27 ส.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 24 ส.ค. - 28 ส.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 4 ก.ย. - 8 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 6 ก.ย. - 10 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 8 ก.ย. - 12 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 9 ก.ย. - 13 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 10 ก.ย. - 14 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
11 ก.ย. - 15 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 12 ก.ย. - 16 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 15 ก.ย. - 19 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 16 ก.ย. - 20 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 17 ก.ย. - 21 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
18 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 20 ก.ย. - 24 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
22 ก.ย. - 26 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
26 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2562 34 14,888.- 14,888.- 14,888.- 7,900.- 7,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
20:30 น. คณะพร้อมกัน สนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
23:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600
เวลา สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเช็นธรรมชาติ  
08:00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วนั้นยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อที่ว่าหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไม้ในร่มได้ ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้บาน ว่าช่วงไหนมีดอกไม้อะไรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ (ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้,แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เป็นต้น) 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ที่พัก FUJI SUN RESORT HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์  (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุ่งดอกไม้สีม่วง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์เต็มท้องทุ่งกว้าง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบสีน้ำเงินเข้มตัดกันพอดีกับทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงเข้มสวยงาม !!!ไฮไลท์ของงานเทศกาลประจำเมืองอย่าง งานเทศกาลสมุนไพรหลากชนิดที่ถือเป็นของขึ้นชื่อประจำเมือง ภายในงานเทศกาลจะมีบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายที่ทำจากสมุนไพรนานาชนิด รวมไปถึงชาหอมๆ ให้ได้ชิมกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดจัดสวนสวยและการแสดงดนตรีกลางแจ้งด้วย อิสระให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอร์จะบานหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์หากช่วงวันเดินทางลาเวนเดอร์ไม่มีแล้ว ไกด์สามารถปรับโปรแกรมได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)  จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงโตเกียว นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นช้อปปิ้งกันต่อ ณ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน
    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ)
•    ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ 
•   โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ 
•  ชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น 
•    สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว
•    ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนำเข้าที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น 
หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคนต่อ ซึ่งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน (ราคาไม่รวมค่าเข้า ราคาประมาณ 3,000 บาท/ท่าน)
    World Bazaar
    Tomorrowland
    Toontown
    Fantasyland
    Critter Country
    Westernland
    Adventureland 
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09:15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
13:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา