โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn

  • รหัสโปรแกรม : TJP-XJ1327
  • สายการบิน : Air Asia X
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn
Highlights

- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
- ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ
- พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้
- ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
- บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿26,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 1 ต.ค. - 5 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 2 ต.ค. - 6 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 5 ต.ค. - 9 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 7 ต.ค. - 11 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 13 ต.ค. - 17 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 15 ต.ค. - 19 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 17 ต.ค. - 21 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 21 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 23 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 25 ต.ค. - 29 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
2 พ.ย. - 6 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 3 พ.ย. - 7 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 4 พ.ย. - 8 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 5 พ.ย. - 9 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 8 พ.ย. - 12 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 10 พ.ย. - 14 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 11 พ.ย. - 15 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 12 พ.ย. - 16 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 14 พ.ย. - 18 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 16 พ.ย. - 20 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 17 พ.ย. - 21 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 18 พ.ย. - 22 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 19 พ.ย. - 23 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 22 พ.ย. - 26 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
20:30 น. คณะพร้อมกัน สนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
23:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600
เวลา สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ออนเช็นธรรมชาติ 
08:00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย เดินทางสู่เมืองยามานาชิ นำท่านสู่ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (Momiji Kairo) จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ต้นเมเปิ้ลที่ขึ้นอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของคลองน้ำจะเปลี่ยนสีทั้งส้มและแดง ใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่คลอง ทำให้ทั้งด้านบนและด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ล จึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ในตอนกลางคืนจะมีไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกด้วย (หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจัดขึ้นในช่วงราวๆ กลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และสำหรับปี 2019 ยังไม่ประกาศออกมาอย่างแน่ชัด)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม  พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ที่พัก FUJI SUN RESORT HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji 5th) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงโตเกียว จากนั้นนำท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดเวอร์ซิตี้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองอิบารากิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก Okura Frontier Hotel Tsukuba Epochal  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นำท่านย้อนยุค ไปสมัยเอโดะ ณ สวนสนุก เอโดะ วันเดอร์แลนด์ (Edo Wonderland) สวนสนุกในธีมประวัติศาสตร์สมัยเอโดะ ภายในดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยนินจา และเหล่าซามูไรเดินกันขวักไขว่อยู่ท่ามกลางอาคารบ้านเรือนแบบสมัยก่อน ขบวนแห่หญิงคณิกาโออิรันอันหรูหราสง่างาม ผ่านถนนสายต่างๆ ที่เปี่ยมด้วยบรรยากาศเก่าแก่ราวกับได้ย้อนเวลากลับไปสู่สมัยเอโดะเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวยังสามารถแต่งกายย้อนยุคแบบสมัยเอโดะและสนุกสนานกับการถ่ายรูปเล่นได้ด้วย 
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) ทะเลสาบแห่งนี้นี่จะตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่าไปรอบๆ ทะเลสาบชูเซนจิ เพื่อเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่งดงามทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่ผ่าน ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคมจะสวยงามมาก เป็นพิเศษด้วยทัศนียภาพของสีสันของต้นไม้และภูเขา แม้แต่ในช่วงฤดูร้อนก็มีอากาศที่เย็นสบายไม่ได้ร้อนเหมือนที่อื่นๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อิสระให้ท่านสูดอากาศบริสุทธิ์และพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางสู่เมืองนาริตะ นำท่านสู่ วัดนาริตะซัง (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09:15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
13:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา