โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ

  • รหัสโปรแกรม : TJP-XJ1392
  • สายการบิน : Air Asia X
  • เดินทางช่วง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
Highlights

- ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระหนึ่งวันเต็ม
- Unseen Hokkaido พระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า
- เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ พร้อมชมหมีภูเขาไฟโชวะ
- สัมผัสหิมะสีขาวนุ่ม ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร
- บรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ 
- ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิและมิตซุยเอ้าเลท

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿25,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
4 ม.ค. - 8 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
5 ม.ค. - 9 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
6 ม.ค. - 10 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
7 ม.ค. - 11 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 8 ม.ค. - 12 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 10 ม.ค. - 14 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
11 ม.ค. - 15 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 12 ม.ค. - 16 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
13 ม.ค. - 17 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
14 ม.ค. - 18 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 15 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 17 ม.ค. - 21 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
18 ม.ค. - 22 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 19 ม.ค. - 23 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
20 ม.ค. - 24 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
21 ม.ค. - 25 ม.ค. 2563 วันตรุษจีน 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 22 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563 วันตรุษจีน 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 23 ม.ค. - 27 ม.ค. 2563 วันตรุษจีน 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
24 ม.ค. - 28 ม.ค. 2563 วันตรุษจีน 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
25 ม.ค. - 29 ม.ค. 2563 วันตรุษจีน 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 26 ม.ค. - 30 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
27 ม.ค. - 31 ม.ค. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 1 ก.พ. - 5 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 2 ก.พ. - 6 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 3 ก.พ. - 7 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 4 ก.พ. - 8 ก.พ. 2563 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 5 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 7 ก.พ. - 11 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
8 ก.พ. - 12 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 9 ก.พ. - 13 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 10 ก.พ. - 14 ก.พ. 2563 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
11 ก.พ. - 15 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 12 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 14 ก.พ. - 18 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
15 ก.พ. - 19 ก.พ. 2563 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 16 ก.พ. - 20 ก.พ. 2563 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
17 ก.พ. - 21 ก.พ. 2563 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 19 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 21 ก.พ. - 25 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
23 ก.พ. - 27 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -
เต็ม
24 ก.พ. - 28 ก.พ. 2563 34 25,888.- 25,888.- 25,888.- 7,900.- 8,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
20:00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
23:55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด  โดยเที่ยวบินที่ XJ620
เวลา สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
08:20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร  เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เป็นหุบเขาที่  งดงาม น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย น้ำที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลำธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าพร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงาม 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง นำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสำหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ ผู้ใหญ่ 1,420 เยน เด็ก 710 เยน) อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดูหนาว) เดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร  จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  
ที่พัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่า
เวลา เนินพระพุทธเจ้า - มิตชุยเอาเล้ตท์ – ดิวตี้ฟรี – ร้านสินค้ามือสอง - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า (Hill Of Buddha) ตั้งอยู่ทางเหนือของซัปโปโร เป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม สามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มรื่นร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของสถานที่แห่งนี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ต่างจากเดิม !!!ไฮไลท์ Unseen Hokkaido ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า  นำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นสู่ มิตชุยเอาเล้ตท์ (Mitsui Outlet) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบรนด์ต่างๆ จำหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจำหน่ายสินค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน เครื่องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (Kokusai Ski Sapporo) ลานสกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สกี สโนวบอร์ด ร้านอาหาร โรงเรียนสำหรับสอนเล่นสกี ให้ท่านได้เล่นสกีและสัมผัสหิมะขาวโพลน โดยหิมะที่ฮอกไกโดนั้นได้ชื่อว่าเป็นหิมะที่มีความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกี https://www.sapporo-kokusai.jp/en/rental.html)นำท่านสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตรนำท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaishi Glass) ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ (Hello Kitty Café) เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู 
ที่พัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO    หรือเทียบเท่า
เวลา อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมายเหตุ!!! ในวันที่ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย ไกด์จะพาท่านเดินทางไปเที่ยว ณ สถานที่นั้นๆ โดยอาจจะเดินทางโดยรถไฟ รถใต้ดิน หรือรถบัส โดยแต่ละท่านจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทาง และค่าเข้าสถานที่ด้วยตัวท่านเอง **ไม่มีรถบัสบริการ**

ท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย หรือ ไกด์นำท่านเยี่ยมชมภายในตัวเมือง
ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโระ ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน 
        - ตึกรัฐบาลเก่า                    - ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ             - ตลาดปลายามเช้า
        - หอนาฬิกา                         - ช้อปปิ้ง JR TOWER      - สวนสัตว์มารุยามะ
        - โรงงานเบียร์ซัปโปโระ       - ร้านร้อยเยน                   - จุดชมวิวบนเขาโอคุระ
        - สวนโอโดริ                         - โรงงานซ็อกโกแลต       - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ
        - หอคอย ทีวีทาวเวอร์          - ตรอกราเมน                   - ภูเขาโมอิวะ

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO   หรือเทียบเท่า
เวลา สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10:00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621
15:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา