โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์คาซัคสถาน Chill Kazakhstan

  • รหัสโปรแกรม : SMKZ-T51134
  • สายการบิน : Turkmenistan Airlines 
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม 2562
  • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์คาซัคสถาน Chill Kazakhstan ทัวร์คาซัคสถาน Chill Kazakhstan
Highlights

- ชมความสวยงามของทะเลสาบ บิ๊กอัลมาตี 
- ชม สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค ที่มีการตกแต่งด้วยดอกไม้และน้ำพุอย่างลงตัว
- ชม ชารีน แคนยอน แคนยอนใหญ่อันดับ 2 ของโลกใหญ่ที่สุดในเอเชีย
- ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค ที่มีความเป็นเอกลักษณ์
- ช้อปปิ้ง ณ Mega Mall, ตลาดกรีนมาร์เก็ต
- ชม จัตุรัสอิสระภาพ สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถ์เซ็นคอฟ 
- ร้านลาฮัท ร้านช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดในอดีตสหภาพโซเวียตสมัยก่อน

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿43,900/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เติร์กเมนิสถาน - อัลมาตี
11:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ P สายการบิน Turkmenistan Airlines  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
14:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน โดยเที่ยวบินที่ T5648
19:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
21:00 น. ออกเดินทางต่อสู่ อัลมาตี โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5715
00:45 น.+1 เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก Kazzhol Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา อัลมาตี - บิ๊กอัลมาตี - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เหยี่ยว - สวนเพนซิเดนท์พาร์ค - จุดชมวิว Kok Tobe
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมความสวยงามของทะเลสาบ บิ๊กอัลมาตี อันเป็น ทะเลสาบที่อยู่บนเทือกเขาเทียนซานใกล้กับ นครอัลมาตีเพียง 30 นาที ทะเลสาบแห่งนี้ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 2,511 เมตรถูกแวดล้อมด้วย ยอดเขาอันใหญ่โตถึงสามยอด ซึ่งประกอบด้วย ยอดเขาโซเวียต Peak of Soviet, ยอดเขา Ozerniy  และ ยอดเขาทัวร์ริส Tourist Peak  สีของน้ำเปลี่ยนได้ตามฤดูกาล ไล่ไปตั้งแต่ สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงิน และสีเทอร์คอยท์ และด้วยเหตุนี้เองที่นี่จึงได้รับการชื่นชมว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน จากนั้นนำท่านชม การแสดงโชว์เหยี่ยวของชาวคาซัคที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เหยี่ยว Sunkar Falcon Center ที่นอกจากจะไม่ได้เป็นเพียงศูนย์อนุรักษ์แล้วยังเป็นศูนย์เพาะพันธ์และปฐมพยาบาลเหยี่ยวและนกชนิดต่างๆ อีกด้วย (ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เหยี่ยวจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน เป็นต้นไป) (***ทั้งนี้การเยี่ยมชมขึ้นยู่กับทางศูนย์ว่ามีการแสดงหรือไม่***)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้ที่ สวนเพนซิเดนท์ พาร์ค First President Park สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนครอัลมาตี ชมความสวยงามบริเวณด้านหน้า อันตกแต่งด้วยสวนน้ำพุและเสาซุ้มโค้งประตูทางเข้าสวนสาธารณะ ซึ่งสร่างขึ้นเป็นเกียรติแด่ท่านประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถาน นำท่านเดินทางสู่ จุดชม วิวค๊อกโตเบ Kok-Tobe จุดที่สูงที่สุดในนครอัลมาตี นำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ (ระดับความสูงอยู่ที่ 1,130 เมตร จากระดับน้ำทะเล) ท่านสามารถมองเห็นนครอัลมาตี ได้จากมุมสูงซึ่งสวยงามมากในยามค่ำคืนและเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวอัลมาตีและที่สำคัญที่สุดเป็นที่ตั้งของเสาส่งสัญญาณทีวีของประเทศคาซัคสถานซึ่งสูงถึง 350 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Kazzhol Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา ชารีน เคนย่อน - อัลมาตี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางและเยี่ยมชม ชารีน แคนยอน Charyn Canyon (170 Km. 3 Hrs.)  แคนยอนใหญ่อันดับ 2 ของโลกใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยความสวยงามและความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติ ได้สรรค์สร้างไว้ด้วยรูปทรงของหน้าผาที่แปลกตา ลดหลั่นเป็นชั้นๆ มองแล้วนึกถึงปราสาท ในนิยาย หรืออีกชื่อหนึ่งของหุบเหวนี้คือ หุบเขาปราสาท Valley of Castles ทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็น แบบจำลองของ Grand Canyon ที่ โคโลราโด ทำให้เป็นหนึ่งในสถานที่ ถ่ายทำเรื่อง "มาโคโปโล" ชมบรรยากาศยามเย็น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(ร้านอาหารภายในชารีนแคนย่อนจะเปิดให้บริการภายในวันที่ 21 เมษายนเป็นต้นไป กรุ๊ปที่เดินทางก่อนหน้าวันที่ 21 เมษายน ทางบริษัทจะจัด BOXSET ให้)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ นครอัลมาตี (220 Km. 4 Hrs.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Kazzhol Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - ช้อปปิ้ง Mega Mall
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค The Huns Ethno Village ของชนเผ่าซัคที่ครองดินแดนแห่งนี้มาก่อนยุคของมองโกล นำท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยวิทยากรของหมู่บ้าน การแสดงวัฒนธรรม ตั้งแต่แรกเกิด พิธีก้าวผ่านสู่การเป็นผู้ใหญ่ งานแต่งงาน การจับคู่แต่งงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในเกมส์พื้นเมืองคาซัคสถาน การชมวิถีการขี่ม้าของชาวคาซัค ชมวิธีการสร้างกระโจมของชาวคาซัค
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ นครอัลมาตี (1 ชั่วโมงครึ่ง โดยประมาณ) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ Mega Mall ซึ่งร้านแบรนด์เนมแบบบูติก ร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน เช่น Zara, Mango, Mexx ฯลฯ รวมถึง ร้านกีฬาและมีร้านอาหาร นอกจากนี้ภายนอกอาคารจะมีสวนสาธารณะ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พร้อมสนุกไปกับการแสดงพื้นเมือง  
ที่พัก Kazzhol Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา จัตุรัสอิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ - ช้อปปิ้ง กรีนมาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนำท่านแวะชม จัตุรัสอิสระภาพ สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ และ โบสถ์เซ็นคอฟ โบสถ์คริสออร์เธอดอกซ์ ที่สร้างด้วยไม้สูงอันดับ 2 ของโลก (โบสถ์ปิดปรับปรุง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านอิสระกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, ไข่ปลาคาร์เวียร์ของที่ระลึก, ของสด ของแห้ง อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย หลังจากนั้นพาท่านซื้อช็อคโกแลตคาซัคสถานที่ ร้านลาฮัท ร้านช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดในอดีตสหภาพโซเวียตสมัยก่อน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Kazzhol Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา อัลมาตี - คาซัคสถาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อัลมาตี 
13:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5718
15:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
18:35 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5641
เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
02:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา