โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์คาซัคสถาน PROMOTION WINTER KAZAKHSTAN

  • รหัสโปรแกรม : PVKZ-KC1487
  • สายการบิน : Air Astana
  • เดินทางช่วง : มีนาคม 2563
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์คาซัคสถาน PROMOTION WINTER KAZAKHSTAN ทัวร์คาซัคสถาน PROMOTION WINTER KAZAKHSTAN
Highlights

- เที่ยวคาซัคสถานกันจ้าาา No visa ด้วยนะรู้ยัง
- เหนือกว่าทุกระดับ ด้วยโรงแรม 4 ดาว
- พิเศษกว่า กับการนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขา Kok Tobe จุดชมวิวสวยสุดของเมือง อัลมาตี้
- เพลิดเพลิน กับความน่ารัก สุนัข Husky Farm
- อลังการมื้อค่ำ พร้อมโชว์ พื้นเมือง

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿38,999/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – อัลมาตี้ (คาซัคสถาน)
07:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า - เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์ แอสตานา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
10:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติอัลมาตี้ ( ALA ) ท่าอากาศยานนานาชาติของปรเทศคาซัคสถาน  โดยสายการบินแอร์ แอสตานา เที่ยวบินที่ KC932  ( ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที / บินตรง) 
16:35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอัลมาตี้  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร  รับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศน์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสารขาเข้า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองอัลมาตี้  และเดินทางไปโรงแรมที่พัก  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก แบบกระโจม ( Yurt ) Aul Resort   หรือเทียบเท่า
เวลา อัลมาตี้ – Shymbulak Ski Resort 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Husky Farm  สัมผัสความน่ารักและถ่ายรูปกับสุนัขแสนรู้  สุนัขสายพันธุ์นี้จะอาศัยอยู่ในเขตหนาว หรือที่เรียกกันว่าสุนัขลากเลื่อนนั่นเอง  ที่ฟาร์มแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่นรถเทียมสุนัขลากเลื่อน การฝึกสุนัข  เพลิดเพลินกับกิจกรรม 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
พาท่านขี้นกระเช้าเที่ยวชม  Shymbulak Ski Resort นับเป็นสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงมากทีสุดแห่งหนึ่งของคาซัคสถาน ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอัลมาตี้ประมาณ 25 กิโลเมตร  อยู่ในพื้นที่ของ Medeu Valley สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,200-3,200  เมตร  โดยต้องนั่งก่อนโดลาขึ้นไป มีพื้นที่กว้างขวาง ท่านสามารถดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์ชองภูเขาอันตระการตา เทือกเขาเทียนชานที่รายล้อม  โดยด้านบนจะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ลานกิจกรรม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กันตามอัธยาศัย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
ที่พัก Soluxe Hotel Almaty หรือเทียบเท่า
เวลา สกีรีสอร์ต Shymbulak Ski Resort -อนุสาวรีย์ อิสรภาพ – ตลาดกรีนมาร์เก็ต – ชมการแสดงพื้นเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางไปยัง Ethno Village หมู่บ้านวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิต พื้นเมือง ห่างไปจากเมืองอัลมาตี้ ประมาณ 230 กม.  ที่นี่ท่านจะได้เที่ยวชมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อนดั้งเดิมของชาวคาซัคสถาน   ชมการแสดง  การละเล่นประจำชาติ   การแสดงขี่ม้าโชว์  เต้นรำ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง สไตล์คาซัคสถาน  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการทำอาหาร ให้ท่านได้ลองสัมผัสและร่วมกิจกรรมด้วยกัน  ถ่ายรูปบรรยากาศโดยรอบ หรือจะลองใส่ชุดประจำชาติ เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกได้เวลาสมควรเดินทางกลับมายัง Almaty  แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ President Park ซึ่งเป็นสวนอันสวยงามแห่งหนึ่งของอัลมาตี ที่ผู้คนมักมาเยี่ยมเยือนกันอยู่เสมอ  ภายในจะมีสวนดอกไม้ น้ำพุ ที่ถูกตกแต่งประดับประดา ท่านจะเพลิดเพลินกับความงามของสวนแห่งนี้  ก่อนเดินทางเที่ยวชมเมืองโดยรอบกลับเข้าเมืองเพื่อขึ้นชมจุดที่สูงสุดของเมืองอย่าง ยอดเขา Kok-Tobe  Hill ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของกรุงอัลมาตี้ที่ความสูง 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเล  โดยขึ้นกระเช้าลอยฟาไปบนยอดเขา ทัจุดชมวิวกรุงอัลมาตี้ยามค่ำคืน มีสวนสนุก เกมให้พักผ่อน  หลังจากถ่ายรูปวิวเมืองกันแล้ว ก็ลงจากเขามารับประทานอาหารเย็น ก่อนเดินทางสู่สนามบิน 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Soluxe Hotel Almaty  หรือเทียบเท่า
เวลา อนุเสาวรีย์ อิสรภาพ - สวนสาธารณะ แพนฟิลอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ ของ กรุงอัลมาตี เริ่มด้วยการเดินเที่ยวชม จัตุรัสสาธารณะ (Republic Square  ) อนุสาวรีย์ อิสรภาพ ( Monument of Independence ) และ สวนสาธารณะ แพนฟิลอฟ ( Panfilovtzev Park)  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่ายให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต  Green market ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค  เครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาเวียร์ ว้อดก้า ถั่วชนิดต่างๆ ในราคาถูกมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
เวลา อัลมาตี้ - กรุงเทพ
01:05 ออกเดินทางสู่ อัลมาตี้ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931
08:55 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอัลมาตี้ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา