โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์เคนย่า The Great Kenya Safari

  • รหัสโปรแกรม : GKE-ET1080
  • สายการบิน : Ethiopian Airlines
  • เดินทางช่วง : เมษายน 2562
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์เคนย่า The Great Kenya Safari ทัวร์เคนย่า The Great Kenya Safari
Highlights

- เยือน 2 สุดยอดของอุทยานแห่งชาติในการการส่องสัตว์ ทั้งแอมโบเซลี่ มาไซ มาร่า 
- เต็มอิ่มกับกิจกรรมส่องสัตว์ (Game Drive) ถึง 4 ครั้ง ตามล่าหา Big 5 
- ล่องเรือชมฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิดที่ทะเลสาบไนวาชา 
- ชมฝูงนกฟลามิงโก นับหมื่นนับแสนตัวที่อุทยานแห่งชาติโบโกเรีย 
- เยี่ยมชมหมู่บ้านชมเผ่ามาไซ มาร่า ชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเคนย่า

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿79,900/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – แอดดิสอาบาบา
22:45 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
เวลา แอดดิสอาบาบา – ไนโรบี – อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่ – ชมวิวภูเขาคิลิมันจาโร
01:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน แอดดิสอาบาบา (Addis Ababa) ประเทศเอธิโอเปีย (Ethiopia) โดยสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 629
06:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน แอดดิสอาบาบา แวะรอเปลี่ยนเครื่อง  
08:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงไนโรบี (Nairobi) ประเทศเคนย่า(Kenya)  โดยเที่ยวบิน ET 302
10:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport) กรุงไนโรบี (Nairobi) ประเทศเคนย่า (Kenya) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถ 4WD แบบตะลุยซาฟารี นั่งคันละประมาณ 7 ท่าน ไปยัง อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่ (Amboseli National Park) ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเคนย่า มีอาณาเขตติดกับประเทศแทนซาเนีย(Tanzania) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 392 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคีลีมันจาโร (Mt. Kilimanjaro) ซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามและสูงที่สุดในแอฟริกา เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีความสูงถึง 5,895 เมตร บนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี อุทยานแห่งนี้นั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ยีราฟ (Giraffa) ช้างแอฟริกา (African elephant) ลิงบาบูน (Baboon) สิงโต (Lion) เสือชีตาห์ (Cheetah) แรด (Rhino) ม้าลาย(Zebra) ไวด์เดอร์บีสท์ (Wilderbeast) ซึ่งท่านจะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ต่างๆออกล่าเหยื่อหรือหาอาหารตามธรรมชาติ โดยมีวิวด้านหลังเป็นภูเขาคีรีมันจาโรที่สวยงามมาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ 
ที่พัก AMBOSELI SOPA LODGE  หรือเทียบเท่า                                      
เวลา แอมโบเซลี – Game Drive 1 – ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา
  นำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive 1)  ตามหาสัตว์ในยามเช้า ในเขตอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้นกับการล่าตามหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่ หรือ BIG 5 (ช้าง, แรด, ควายป่า, สิงโต, เสือดาว) ท่านจะได้พบสัตว์ชนิดที่ออกหากินยามเช้า และ สัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน โดยจะออกตามหาสัตว์ต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับวิวฉากหลักเป็นภูเขาคีลีมันจาโรอย่างงดงาม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางไปยังทะเลสาบไนวาช่า (Lake Naivasha) พื้นที่ทะเลสาบน้ำจืด ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,884 เมตร (6,180 ฟุต) เป็น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบน้ำจืดในเคนย่า มีพื้นที่ครอบคลุม 139 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 
จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบไนวาชา  (Lake Naivasha boat ride)  เพื่อชมฝูงฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) ที่มาอยู่อาศัยในทะเลสาบแห่งนี้จำนวนมาก โดยแต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลเมียและลูก ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ฮิปโปจะดำน้ำได้ประมาณ 5 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ ท่านสามารถเห็นหน้าฮิปโปได้อย่างชัดเจน ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญ้าในเวลากลางคืน เนื่องจากผิวของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวัน จึงต้องอยู่ในน้ำ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมนกนานาชนิดมากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ 
ที่พัก LAKE NAIVASHA SOPA LODGE  หรือเทียบเท่า
เวลา ไนวาชา – ทะเลสาบโบโกเรีย – ชมนกฟลามิงโก้ – ไนวาชา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโบโกเรีย (Lake Bogoria) ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบโบโกเรีย มีที่ตั้งอยู่ในระดับความสูง 990 เมตรและมีความกว้าง 34 กิโลเมตร ยาว 3.5 กิโลเมตร ถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากแห่งหนึ่งในเคนย่า บริเวณแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ไหลสู่ทะเลสาบ ทำให้เกิดสารอินทรีย์มีกลิ่นเหม็น และเป็นฟองบางครั้งก็ถูกเรียกว่า Soda Lake และเนื่องจากน้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีความเป็นด่างและมีความเค็ม ที่เต็มไปด้วยสาหร่ายแกมเขียว หรือสาหร่ายสไปรูลินา อันเป็นอาหารโปรดของนกฟลามิงโก้ (Flamingo) จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีนกฟลามิงโก้นับหมื่นนับแสนตัว หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู นอกจากนกฟาลามิงโก้แล้ว บริเวณโดยรอบทะเลสาบแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิด ต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
นำท่านชมนกฟลามิงโก้ที่ทะเลสาบโบโกเรีย (Lake Bogoria) ซึ่งลักษณะนิสัยของนกฟลามิงโกนั้นมักจะอยู่กันเป็นฝูงจำนวนมาก นกฟลามิงโกนั้นเป็นนกที่บินได้เป็นระยะทางที่ไกล และมักบินในเวลากลางคืน ด้วยความเร็วประมาณ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และหากมีความจำเป็นต้องบินในเวลากลางวันก็จะบินในระดับสูงเพื่อหลบเลี่ยงสัตว์นักล่า นอกจากนี้แล้ว นกฟลามิงโกยังเป็นนกที่ได้ชื่อว่าเป็นนกที่มีขนสีชมพู จนได้รับชื่อว่า "นกฟลามิงโกสีชมพู" ซึ่งขนของนกฟลามิงโกนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดตั้งแต่สีชมพูซีดจนถึงสีแดงเลือดหมูหรือแดงเข้ม ทั้งนี้เป็นเพราะการกินอาหารและได้รับสารอาหารของแต่ละสายพันธุ์ที่ต่างกันไป ปัจจุบันนี้นกฟลามิงโกนั้นมีถิ่นฐานที่ไม่แน่นอน และการที่นกฟลามิงโกนั้นจะอาศัยอยู่มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ 
ที่พัก LAKE NAIVASHA SOPA LODGE  หรือเทียบเท่า
เวลา ไนวาชา – อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – Game Drive 2
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า (Masai Mara) เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีพื้นที่กว้างถึง 1,700 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานที่สำคัฐแห่งหนึ่งของการท่องซาฟารี แห่งเคนย่า ถนนหนทางค่อนข้างสมบุกสมบัน มีโอกาสผ่านหมู่บ้านและเมืองเล็กเมืองน้อยหลายเมือง เมื่อเข้าเขตมาไซมารา จะมีโอกาสพบเห็นชนเผ่ามาไซต้อนฝูงวัวไปตามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ เมื่อพูดถึงฐานะของชาวมาไซว่าร่ำรวยแค่ไหน จะวัดกันจากจำนวนวัวว่ามีมากน้อยเท่าไร อีกอย่างชาวมาไซยังกินเลือดวัวสดๆ ผสมกับนมวัวเป็นอาหารนัยว่าช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงบึกบึน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 
นำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive 2)  ภายในอุทยานมาไซมาร่า นั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ โดยซาฟารีที่มาไซมาร่า คือ สุดยอดแห่งสถานที่สำหรับคนรักธรรมชาติ และรักการชมสัตว์ หากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นการล่าเหยื่อของเหล่าสิงโตอย่างใกล้ชิด เสือดาวที่กำลัง ซุ่มดูเหยื่ออยู่ในพุ่มไม้ ควายป่า และ แรด ที่หาดูได้ยาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ 
ที่พัก ASHNIL MARA CAMP  หรือเทียบเท่า
เวลา อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า – Game Drive 3,4 –  หมู่บ้านมาไซ มาร่า
  นำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive 3)  ท่านจะได้พบสัตว์บางชนิดที่ออกหากินยามเช้า และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน ตามหาเหล่า Big 5 ซึ่งอาจจะยังตามหาไม่ครบ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่น ๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิเช่น ยีราฟ (Giraffe)  กวาง (Dear) ม้าลาย (Zebra) ลิงบาบูน (Baboon) ไฮยีน่า (Hyena) และหมูป่า (Wild boar)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านท่องซาฟารีสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่า (Savanna) เพื่อนำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive 4)  เกมล่าหา BIG 5 โดยซาฟารีที่มาไซมาร่า คือ สุดยอดแห่งสถานที่สำหรับคนรักธรรมชาติ และรักการชมสัตว์ หากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นการล่าเหยื่อของเหล่าสิงโตอย่างใกล้ชิด เสือดาวที่กำลัง ซุ่มดูเหยื่ออยู่ในพุ่มไม้ ควายป่า และ แรด ที่หาดูได้ยาก เนื่องจากเป็นสัตว์ขี้อายที่มักจะซ่อนตัวในพุ่มไม้ ยีราฟ ม้าลาย และอิมพาลา สัตว์กินพืชทั้งหลายที่กำลังเดินเล่นผ่อนคลายอยู่ตาม ธรรมชาติ  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่ามาไซมาร่า (Masai mara Village) ให้ท่านชมวิถีชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่ามาไซ(Maasai Tribe) ซึ่งชนเผ่ามาไซ จะชอบการร้องรำ ทำเพลง เต้นรำ ชนเผ่ามาไซนั้นจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นิโลต อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในประเทศแทนซาเนีย (Tanzania),ซูดาน (Sudan) ,ยูกันดา (Uganda) และเคนยา (Kenya) ชนเผ่านี้มีจำนวนประชากรที่ไม่ชัดเจน คาดว่ามีประชากรประมาณ 900,000 คน โดยกระจุกตัวอยู่ทางตอนใต้ของเคนยาประมาณ 453,000 คน และตอนเหนือของแทนซาเนีย 430,000 คน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ 
ที่พัก ASHNIL MARA CAMP หรือเทียบเท่า
เวลา มาไซมาร่า–ไนโรบี –ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ – ช็อปิ้ง -  สนามบิน - แอดดิสอาบาบา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางกลับสู่กรุงไนโรบี (Nairobi) เมืองหลวงของประเทศเคนย่า (Kenya)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (Giraffe center) เป็นศูนย์อนุรักษ์ยีราฟพันธุ์รอทไชล์ (Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟและสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
16:00 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินกรุงไนโรบี (Nairobi) ประเทศเคนย่า (Kenya)
19:15 น. เดินทางกลับสู่เมืองแอดดิสอาบาบา เที่ยวบินที่ ET 307
21:05 น. ถึงสนามบินแอดดิสอาบาบา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
23:55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ ET 608
เวลา กรุงเทพฯ
13:15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา