โปรแกรมท่องเที่ยว

OMAN CHILL SUN SAND

  • รหัสโปรแกรม : PVOM-OM1365
  • สายการบิน : Oman Air
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
OMAN CHILL SUN SAND OMAN CHILL SUN SAND
Highlights

- ป้อม Al Jalali
- ทะเลทรายวฮิบา
- หุบเขาวาดิ บานิ คาลิด
- มัสยิดสุลต่านกาบูส
- เมืองหลวงมัสกัต

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿42,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 20 42,888.- 41,888.- 40,888.- 0.- 11,000.- -
จอง 19 ต.ค. - 23 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 20 42,888.- 41,888.- 40,888.- 0.- 11,000.- -
จอง 6 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 20 42,888.- 41,888.- 40,888.- 0.- 11,000.- -
จอง 20 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 20 42,888.- 41,888.- 40,888.- 0.- 11,000.- -
จอง 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 20 43,888.- 42,888.- 41,888.- 0.- 11,000.- -
จอง 6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 20 43,888.- 42,888.- 41,888.- 0.- 11,000.- -
จอง 25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 20 43,888.- 42,888.- 41,888.- 0.- 11,000.- -
จอง 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 20 47,888.- 76,888.- 45,888.- 0.- 12,000.- -
จอง 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 20 47,888.- 46,888.- 45,888.- 0.- 12,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ –มัสกัต 
11:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาเตอร์สายการบิน โมมานแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
14:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air)  เที่ยวบินที่ WY-812
17:25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงมัสกัต เมืองหลวงของประเทศโอมาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา มัสยิดสุลต่านกาบูส-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-ป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts- Opera House-ตลาดมูตรา   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มัสยิดสุลต่านกาบูส (Sultan Qaboos Grand Mosque)
มัสยิดแห่งนี้ได้รับการการขนานนามว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับ ภายนอกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบมัสยิดอิสลาม มีลักษณะเป็นโดมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมที่มั่นคง ยิ่งใหญ่ โอ่งโถง และสวยงาม โดยรอบปลูกต้นไม้ และดอกไม้ประดับอย่างรมรื่น ภายในโถงกลางมีพรมทอมือไร้รอยต่อ ลวดลายวิจิตรงดงามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก โดยใช้เวลาทอกว่า 4 ปี และโคมไฟระย้า ความสูง 14 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประดับอยู่กลางโถงละหมาด เชื่อว่าใครได้ก้าวเข้ามายังมัสยิดกาบูสแห่งนี้ต้องพบกับเพราะความยิ่งใหญ่อลังการ และความสวยงามแบบที่ชมยากจริงๆ จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (Bait Al Zubair Museum) เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al Zubair และต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายอัน เก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและ ประเพณีของชนชาติโอมาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทาง ชมป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 และตั้งอยู่ที่ท่าเรือเมือง Old Muscat ในตอนเหนือของประเทศโอมาน ป้อมทั้งสองถูกสร้างโดยชาวโปรตุเกสเพื่อปกป้องท่าเรือ Al Jalali ตั้งอยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางด้านตะวันออกของท่าเรือขณะที่ Al Mirani อยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางฝั่งตะวันตก เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูจากทางทะเล นำท่านเดินทางชม Royal Opera House แห่งนครมัสกัต (Muscat) ตั้งอยู่บริเวรถนนแห่งศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมของโอมาน สร้างโดยคำสั่งของ สุลต่าน Sultan Qaboos แห่งโอมาน เริ่มสร้างในปี 2007 และสร้างเสร็จในปี 2011 The Royal Opera House Muscat มีความจุสูงสุด 1,100 ที่นั่ง ประกอบด้วยโรงละคร, ห้องชมดนตรี, สวนที่สวยงาม, ตลาดศิลปะ, ร้านอาหารระดับสูงและ ศูนย์รวมศิลปะและดนตรี โอเปร่าเฮ้าส์แห่งนี้ สร้างโดย สถาปัตยกรรมแบบอิสลามผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก หรือของฝากต่างๆของประเทศโอมาน ณ ตลาดมูตรา เป็นหนึ่งในตลาดอาหรับที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือใจกลางเมืองเก่า (Old Muscat) สถาปัตยกรรมตัวตลาดเป็นแบบอาหรับร่วมสมัย มุงหลังคาไม้และติดหน้าต่างกระจกสีสันสดใส ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าของโบราณ ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องเทศ รวมถึงร้านกาแฟและคาเฟ่เล็กๆ ใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการซื้อขายแบบดั้งเดิมของโอมานต้องห้ามพลาดมาเดินช้อปเดิมชมและลองชิมอาหารท้องถิ่นที่นี่ ตลาดมูตราเปิดบริการทุกวัน โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาคือ 08.00 – 13.00 น. และเวลา 17.00 – 21.00 น. แต่ในวันศุกร์จะเปิดแค่ช่วงเย็นตั้งแต่ 17.00 – 21.00 น. 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา หุบเขาวาดิ บานิ คาลิด-ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางจากมหานครมัสกัต (Muscat) และมุ่งหน้าสู่หุบเขาที่งดงามที่สุดในโอมาน หุบเขาวาดิ บานิ คาลิด (Wadi Bani Khalid) เดินทางผ่านเทือกเขาฮาจาร์ (Hajar) และเพลิดเพลินไปกับการชมสระน้ำและโขดหินในหุบเขาวาดิบานิคาลิด (Wadi Bani Khalid) โอเอซิสที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสวยน้ำสีเขียวมรกตที่ไหลเข้าสู่หุบเขาแห่งนี้ และสระน้ำขนาดใหญ่ที่ประดับประดาไปด้วยโขดหินจากธรรมชาติมากมาย จนออกมาเป็นภาพอันสวยงามและน่าประทับใจ จากนั้น คุณจะได้ออกไปตะลุยเนินทรายที่ ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) ซึ่งคุณจะได้รับความรู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Mad Max!
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 
เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค
ก่อนจะเดินทางไปยังหมู่บ้านมูไดริบ (Mudairib) เพื่อชมวิถชีวิตของชาวทะเลทราย รู้สึกถึงความตื่นเต้นเร้าใจกับการขี่รถตะลุยเนินทรายที่ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Sands) สัมผัสวิถีชีวิตของชาวทะเลทรายในอาหรับ ด้วยการเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวอาหรับ จบทริปการเดินทางที่แสนประทับใจนี้ด้วยบรรยากาศ พระอาทิคย์ลับขอบฟ้า โดยมีฉากเป็นทะเลทราย ที่สวยงาม จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองมัสกัต 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ 
ที่พัก Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา ล่องเรือชมปลาโลมา- Muscat Grand Mall 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ล่องเรือชมปลาโลมา คุณจะเพลิดเพลินไปกับวิวชายฝั่งอันสวยงามของอ่าวโอมาน ไปยังจุดชมปลาโลมา ปลาโลมาแหวกว่างลากผ่านเกลียวคลื่นกระโดดน้ำเล่น นับเป็นภาพที่หาดูได้ยากเป็นอย่างมาก การชมปลาโลมาของเรานี้ เราจะพยายามรบกวนถิ่นอาศัยของปลาโลมาให้น้อยที่สุดเพื่อให้ปลาโลมารู้สึกปลอดภัยและยังคงอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่เดิมอย่างสันติสุขต่อไป ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ ท่ามกลางฝูงปลาโลมาและทิวทัศน์อันสงบนิ่งของเช้านี้ที่คุณจะประทับใจจนลืมไม่ลง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมัสกัต เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก และของที่ระลึกต่างๆ Muscat Grand Mall 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เพื่อความสะดวกในการเหลือกเดินซื้อของฝาก สมควรแก เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงมัสกัต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำคามอัธยาศัย
21:20 น. ออกจาก กรุงโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) เที่ยวบินที่ WY817
เวลา กรุงเทพฯ
06:20 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา