โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ Singapore Halloween

  • รหัสโปรแกรม : SMSG-SQ1390
  • สายการบิน : Singapore Airlines
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม 2562
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ Singapore Halloween ทัวร์สิงคโปร์ Singapore Halloween
Highlights

- Universal Studio ร่วมงาน Halloween Horror Nights 9 
- ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน์ สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
- ชมโชว์ แสง สี เสียง น้ำ Wonder Full Light Show & Water Show
- ชม วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
- เที่ยวชม Gardens by the Bay
- ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์พอยท์, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ถนนออร์ชาร์ด

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿23,000/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 30 23,000.- 23,000.- 22,000.- 0.- 3,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - สิงคโปร์ - การ์เด้นบายเดอะเบย์ - ล่องเรือบั๊มโบ๊ท - ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง Wonder Full Light
05:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
09:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ973 
13:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ชางงี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้นบายเดอะเบย์ Garden By The Bay ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super Tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super Tree (รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree) สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest 28 เหรียญ ประมาณ 720บาท) จากนั้นเข้าสู่ ท่าเรือคลาร์กคีย์ Clarke Quay สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นำท่านล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำใจกลางสิงคโปร์    
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
20:20 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light Show & Water Show การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sands เป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
ที่พัก Quality Hotel // Oxford Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา สิงคโปร์ - เมอร์ไลออน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เข้าร่วมงาน Halloween Horror Nights 9 @ Universal Studios Singapore
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม เมืองสิงคโปร์ และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม Elephant Statue รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น โรงละครเอสเพลนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึก ซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและร่ำรวยตลอดปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ ชม วัดพระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดแห่งนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1 ,500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ได้เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore เข้าร่วมงาน HALLOWEEN HORROR NIGHTS 9 ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ ขวัญผวาท้าความหลอนกับ บ้านผีสิง ที่รวบรวมเรื่องราวสยองขวัญของภูติผีปีศาจ น่ากลัวๆ พร้อมเพิ่มความสยองขวัญด้วยการผสมผสานแสง เสียง เอฟเฟ็กต์มากมาย ทำเอาคนขวัญอ่อนหลอนจนต้องกรี๊ดลั่นๆๆ ใครอยากรู้ว่าจะตื่นเต้นขนาดไหน แนะนำเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปลองของกันได้ พร้อมสนุกสนานกับเครื่องเล่นหวาดเสียว ๆๆ มาท้าทายให้ท่านได้ลองสัมผัส โชว์การแสดง กิจกรรม หลอนๆ ภายในงาน ประตูเปิด 19.00 – 24.00 น. ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
     ค่ำ      อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
     ที่พัก      Quality Hotel // Oxford Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ดิวตี้ฟรี - ลิตเติ้ลอินเดีย - ถนนออร์ชาร์ด - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี Duty Free Shop ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังย่าน ลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมาย่านนี้อาจจะนึกว่า กำลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดียไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆ ในสไตล์โคโรเนียลถูกนำมาทาสีสดๆ ให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำประมาณ 30 นาที 
     เที่ยง      อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นำท่านได้ช้อปปิ้งกันสุดมันตามอัธยาศัย นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่างๆ มากมาย
15:00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ชางงี
   18:35 น.   ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ978 
 20:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา