โปรแกรมท่องเที่ยว

SINGAPORE TASTY (SQ)

  • รหัสโปรแกรม : SPSG-SQ1951
  • สายการบิน : Singapore Airlines
  • เดินทางช่วง : สิงหาคม - ธันวาคม 2565
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
SINGAPORE TASTY  (SQ) SINGAPORE TASTY  (SQ)
Highlights

จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร OptionB) ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิง้ เอีย้ ” ที่วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple) น่ังเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน ้า ไฮไลทข์ องสิงคโปร์(รวมค่าบัตร) ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์ องประเทศ ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทไี่ ชน่าทาวน์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทใี่ หญ่ทสี่ ุดบนเกาะสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ สัมผัส น ้าพุแห่งความม่ังค่ัง จะพบโชคดีและ ร่า รวยตลอดปี ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ ซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร OptionB) FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก (OptionB) รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿14,999/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา