โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี SNOW FLAKES

  • รหัสโปรแกรม : SMKR-LJ1389
  • สายการบิน : Jin Air
  • เดินทางช่วง : มกราคม 2563
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี SNOW FLAKES ทัวร์เกาหลี SNOW FLAKES
Highlights

- ร่วมสนุกกับ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว
- สนุกสนานเล่นสกี บนลานหิมะขาวโพลน
- ชมวัดเก่าแก่ตั้งอยู่กลางภูเขาที่ วัดวาวูจองซา
- ชิม สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากไร่ 
- ท่องสวนสนุกกลางแจ้งที่ Everland
- ถ่ายรูปสวยๆ Gyeongbokgung Palace
- ชมภาพวาด 3D ที่ Trick Eye & Ice Museum
- ช้อปปิ้ง Hongdae & Myeongdong
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿16,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 6 ม.ค. - 10 ม.ค. 2563 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 8 ม.ค. - 12 ม.ค. 2563 25 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 10 ม.ค. - 14 ม.ค. 2563 25 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 12 ม.ค. - 16 ม.ค. 2563 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 14 ม.ค. - 18 ม.ค. 2563 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2563 25 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 18 ม.ค. - 22 ม.ค. 2563 25 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 20 ม.ค. - 24 ม.ค. 2563 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 22 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563 25 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 24 ม.ค. - 28 ม.ค. 2563 25 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ​   
19:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า ..... เคาน์เตอร์ ..... สายการบิน Jin Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
22:55 น. อกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ004 
เวลา อินชอน - Pocheon Art Valley - สนุกสนานกับการเล่นสกี   
05:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาชอน เพื่อร่วมฉลอง เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Ice Fishing Festival เป็นประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เหตุที่จัดในช่วงเดือนนี้ เนื่องจากทุกปีบริเวณแม่น้ำจะแปรสภาพเป็นน้ำแข็ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนับล้านคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จะมาเทศกาลนี้เพื่อตกปลาเทราต์และภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ เช่น การแข่งขันจับปลาเทราต์ด้วยมือและอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ (ช่วงวันที่ 4 - 26 มกราคม 2563) วิธีการตกปลา คือเจาะรูแล้วหย่อนเหยื่อ (หนอน) ลงไปในรู จากนั้นก็รอว่าจะมีปลามาติดเบ็ดของเราหรือไม่ (รวมค่าเข้าและอุปกรณ์การตกปลา)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู บูลโกกิ หมูผัดซอสเกาหลี) 
นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท Ski Resort ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุด ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะ และสถานที่ที่งดงามพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เล่นสกีท้าทายความสามารถของท่านพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและทำกิจกรรมสนุกๆบนลานหิมะกว้าง (ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์ประมาณ 50,000 วอน)
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู บูเดชิเก ซุปเกาหลี)
     ที่พัก      Central Plaza Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา วัดวาวูจองซา - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - N Seoul Tower 
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple เมืองยงอิน เพื่อนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมชม ไร่สตรอเบอร์รี่ Strawberry ทราบถึงวิธีการปลูกการดูแลรักษาผล และท่านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชิมได้จากภายในไร่ (จำกัดจำนวนโดยขึ้นอยู่กับผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถซื้อนำกลับมาเป็นของฝากได้ด้วย 
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู BBQ Buffet หมูย่างเกาหลี)
นำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นที่ หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยำบิบิมบับ+ซุป)
     ที่พัก      Seoul Galaxy Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พระราชวังคยองบกกุง - Duty Free - คลองชอนเกชอน - ช้อปปิ้งเมียงดง    
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมการสาธิตวิธีใช้ เครื่องสำอางค์ Cosmetic และเลือกซื้อเวชสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิ Dr.Mj, Dewins, Missha และอื่นๆ นำท่าชม ศูนย์โสม Ginseng หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก นำทุกท่านชม ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น นำทุกท่านชม พระราชวังคยองบกกุง Gyeongbokgung Palace พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซลสร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีในพระราชวังมีตำหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ไก่ตุ๋นโสม)
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี Duty Free ที่นี่มีสินค้าชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น ได้เวลาพาท่านสู่ คลองชองเกชอน Cheonggyecheon เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง Myeongdong นอกจากจะมีสินค้าแฟชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง รองเท้า ที่นี่ยังมี Street Food ขึ้นชื่อ อีกหลายเมนูให้ท่านได้ลิ้มลอ
     ค่ำ      อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
     ที่พัก      Seoul Galaxy Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - N Seoul Tower - Premium Outlet - Supermarket   
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู Herb (Hergaenamu) Shop ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส Amethyst Shop แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ ข้อมือ อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นที่ หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ตั้งอยู่บริเวณเนินเขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) 
     เที่ยง   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทัค ไก่ผัดกับวุ้นเส้น)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง Premium Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess,  เป็นต้น  ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน Supermarket ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยาน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
17:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ003
21:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา