โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี MIRACLE KOREA

  • รหัสโปรแกรม : SMKR-LJ1507
  • สายการบิน : Jin Air
  • เดินทางช่วง : มีนาคม 2563
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี MIRACLE KOREA ทัวร์เกาหลี MIRACLE KOREA
Highlights

- ผจญภัยไปกับ Gwangmyeong Cave 
- สวนศิลปะสุดฮิป Anyang Art Park 
- เก็บ สตรอเบอร์รี่ สดๆ จากไร่
- สนุกสนานกับเครื่องเล่นกลางแจ้งทั้งวัน Everland
- พิเศษสวมชุดฮันบก เดินชม พระราชวังคยองบกกุง
- ช้อปปิ้งเพลินๆ Hongdae & Myeongdong
- พัก ซูวอน 1 คืน โซล  2 คืน ระดับ 3 ดาว
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿14,888/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ​   
19:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 7 เคาน์เตอร์ สายการบิน Jin Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
22:55 น. อกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ004 
เวลา อินชอน - ถ้ำควางมยอง - Anyang Art Park    
05:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำควางมยอง Gwangmyeong Cave ความยาวประมาณ 7.8 กิโลเมตร ภายในถ้ำประกอบไปด้วยหลายส่วนตามจุดประสงค์ให้เป็นศูนย์ศิลปะและความบันเทิง โดยได้มีการติดตั้ง แสง สี เสียง ประดับไปทั่วถ้ำ มีการเพ้นท์สีกราฟฟิกบนผนังถ้ำเป็นลวดลาย มีการจำลองภาพตัวละครในภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่อง The Lord of the rings ในโซนๆหนึ่ง มีการเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นโรงละครที่ใช้ได้จริงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู) 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันยาง Anyang Art Park ซึ่งรายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติอันงดงาม มาพร้อมสวนสาธาณะศิลปะอันยาง Anyang Art Park โดยสามารถเดินทางมาชมงานศิลปะดีไซน์สวยแปลกตา ซึ่งมาพร้อมมุมจัดแสดงงานศิลปะไว้ให้ถ่ายรูปได้มากถึง 25 จุด โซนแรกที่ถือเป็นจุดเด่นของสวนก็คือ โซน Linear Building Up In The Trees ซึ่งเป็นโซนของงานสถาปัตยกรรมประเภทอุโมงค์ดีไซน์โดดเด่นสะดุดตาที่ บริเวณทางเดินได้รับการออกแบบให้มาพร้อมพื้นทางเดินแบบสลับซับซ้อนตั้งแต่ภายในอุโมงค์ ซึ่งสามารถเป็นมุมที่นั่งพักผ่อน เมื่อเดินออกจากอุโมงค์มาจนสุดทางจะพบกับลานกลางแจ้งที่โดดเด่นด้วยเส้นสายการออกแบบของทางเดินที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นมุมนั่งเล่นราวกับเป็น Stadium ของสนามกีฬาขนาดย่อมๆ อีกด้วย อีกหนึ่งงานดีไซน์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือโซน Elements House หรือบ้านที่ผสมผสานด้วยธาตุต่างๆ ทั้งจากวัสดุประเภทเหล็ก, ไม้, คอนกรีต, หินกรวด และกระจก สำหรับโซนนี้มาพร้อมงานดีไซน์ที่ผสมผสานแรงบันดาลใจจากรูปทรงของบ้าน ซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้วัสดุในโทนสีที่มีความกลมกลืน
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู บูเดชิเก ซุปเกาหลี)
     ที่พัก      I.Y. Hotel (Suwon)  หรือเทียบเท่า
เวลา ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - N Seoul Tower - ตลาดฮงแด 
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ไร่สตรอเบอร์รี่ Strawberry ทราบถึงวิธีการปลูกการดูแลรักษาผล และท่านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชิมได้จากภายในไร่ (จำกัดจำนวนโดยขึ้นอยู่กับผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถซื้อนำกลับมาเป็นของฝากได้ด้วย นำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ
     เที่ยง      อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นที่ หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด Hongdae ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู BBQ Buffet)
     ที่พัก      Galaxy Seoul Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - พระราชวังคยองบกกุง - Duty Free - ช้อปปิ้งเมียงดง    
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าชม ศูนย์โสม Ginseng หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก นำทุกท่านชม ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ชมการสาธิตวิธีใช้ เครื่องสำอางค์ Cosmetic และเลือกซื้อเวชสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิ Dr.Mj, Dewins, Missha และอื่นๆ
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ไก่ตุ๋นโสม)
นำทุกท่านชม พระราชวังคยองบกกุง Gyeongbokgung Palace พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซลสร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีในพระราชวังมีตำหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี Duty Free ที่นี่มีสินค้าชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง Myeongdong นอกจากจะมีสินค้าแฟชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง รองเท้า ที่นี่ยังมี Street Food ขึ้นชื่อ อีกหลายเมนูให้ท่านได้ลิ้มลอ
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยำบิบิมบับ+ซุป)
     ที่พัก      Galaxy Seoul Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - Gimpo Outlet - Supermarket     
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู Herb (Hergaenamu) Shop ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส Amethyst Shop แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ ข้อมือ
     เที่ยง   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทัค ไก่ผัดกับวุ้นเส้น)
ให้อิสระทุกท่านช้อปปิ้ง Hyundai Premium Gimpo Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ ระหว่างทางแวะซื้อสินค้าของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน Supermarket ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยาน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
17:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ003
21:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา