โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไทย กรุงเทพมหานคร (ADT005)

  • รหัสโปรแกรม : SMTH-1177
  • สายการบิน :
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม 2562
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ไทย กรุงเทพมหานคร (ADT005) ทัวร์ไทย กรุงเทพมหานคร (ADT005)
Highlights

-  ชม พระบรมมหาราชวัง 
- สักการะ พระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
- ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์บางลำพู 
- สักการะ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
- เปลี่ยนมุมมองที่เที่ยวแห่งใหม่ ช่างชุ่ย 
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
- วิถีชีวิตชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ ถนนเจริญกรุงซอย 22 หรือ ตลาดน้อย 
- ชม ล้ง 1919 LHONG 1919 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
- สักการะ ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว MAZU 
- ไอคอนสยาม ICON SIAM จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของประเทศไทย 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿4,400/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 18 พ.ค. - 19 พ.ค. 2562
*รถตู้ วันวิสาขบูชา
20 4,400.- 4,400.- 4,400.- 0.- 1,000.- -
จอง 18 พ.ค. - 19 พ.ค. 2562
*รถบัส วันวิสาขบูชา
20 3,900.- 3,900.- 3,900.- 0.- 1,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ - วัดพระแก้ว - พิพิธภัณฑ์บางลำพู - วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม - ช่างชุ่ย - เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดสุทัศน์
--:-- น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ................... โดยมีมัคคุเทศก์คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
เช้า บริการอาหารว่าง (ชา กาแฟ ผลไม้)
07:00 น. ออกเดินทางโดย รถปรับอากาศ นำท่านเข้าชม พระบรมมหาราชวัง Grand Palace หรือ พระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำท่านสักการะ วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวงชั้นพิเศษ ที่ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต (พระมหามณีรัตนปฏิมากร) รวมถึงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม (หมายเหตุ: กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บางลำพู ศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ซึ่งประยุกต์การ แสดงวัตถุและการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนบางลำพูเดิมจัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง นำท่านเดินทางสู่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดประจำรัชกาลที่ 5 ชมสถาปัตยกรรมผสมระหว่างไทยกับตะวันตก นำท่านสักการะ พระพุทธอังคีรส และชม สุสานหลวง จากนั้นเดินทางสู่แลนด์มาร์คใหม่ในเมืองกรุง ช่างชุ่ย ดินแดนแห่งศิลปะและไอเดีย ที่สร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด รับประกันความเท่ ช้อปเพลิน เดินชิม ถ่ายรูปชิคๆ ภายใต้ความร่มรื่นอบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งศิลปะ
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเวียนเทียน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 เป็นวัดในเขตพระนครชั้นใน และอยู่มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น คือ เสาชิงช้า อยู่บริเวณหน้าวัด สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก
ที่พัก โรงแรมเอเชีย   หรือเทียบเท่า
เวลา ย่านเก่ายังเก๋า ตลาดน้อย - ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา - ล้ง 1919 - ไอคอนสยาม - ส่งสนามบิน หรือ รถทัวร์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินสำรวจไปตามเส้นทาง ถนนเจริญกรุงซอย 22 ตะลัคเกียะ หรือ ตลาดน้อย เที่ยวชมและสัมผัส วิถีชีวิตชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนที่ผสานวัฒนธรรมไทยจีน และผสานความเก่าและใหม่อย่างลงตัว ให้ท่านได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านสถาปัตยกรรมสวยๆ ที่ยังมีชีวิต อาทิ โบสถ์กาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ) โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทรงโกธิก และ ศาลเจ้าพ่อฮ้อน หว่องกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก) ศาลของชาวจีนแคะ และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ถือเป็นที่ทำการของธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย และยังเปิดบริการในวันเวลาทำงานปกติรวมถึง  โซวเฮงไถ่ คฤหาสน์เก๋งจีนเก่าแก่ที่เป็นทั้งโรงเรียนสอนดำน้ำและคาเฟ่ ระหว่างทางมีสตรีทอาร์ตสวยๆ หลากสไตล์ซ่อนอยู่ตามซอกซอย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ออกเดินทางนำท่านลงเรือ ท่าริเวอร์ซิตี้ ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยา และแวะชมแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ริมสองฝั่งลำน้ำ นำท่านชม ล้ง 1919 LHONG 1919 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นจากความรัก ความภูมิใจ และหัวใจอนุรักษ์ของลูกหลาน ตระกูลหวั่งหลี พลิกฟื้นอดีตท่าเรือ “ฮวย จุ่ง ล้ง” ท่าเรือกลไฟริแม่น้ำที่มีบทบาทสำคัญของสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้ง นำท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว MAZU ที่เก่าแก่มีอายุกว่า 167 ปี 
14:00 น. ออกเดินทางสู่ ไอคอนสยาม ICON SIAM จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของประเทศไทย โครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย รวบรวมแบรนด์เนมชั้นนำสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำสายหลักของประเทศ และชมการแสดงระบำน้ำพุยาวที่สุดในอาเซียนกว่า 400 เมตร สุขสยาม ศูนย์รวมความสุขในเมืองสยามรวบรวมงานศิลปะงานฝีมือ อาหารการกินที่เป็นสุดยอดของทุกจังหวัดให้ได้เที่ยวทั่วไทยภายในวันเดียว
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
18:00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา