โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไทย ระนอง ชุมพร (ADT009)

  • รหัสโปรแกรม : SMTH-DD1181
  • สายการบิน : Nok Air
  • เดินทางช่วง : กันยายน 2562
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไทย ระนอง ชุมพร (ADT009) ทัวร์ไทย ระนอง ชุมพร (ADT009)
Highlights

- เที่ยว ออนเซ็นเมืองไทย โยคะร้อน ชิมไข่ออนเซน
- ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านพรรั้ง
- ชม วัดบ้านหงาว วัดที่มีชื่อเสียงของจ.ระนอง 
- สักการะ ศาลหลักเมืองระนอง 
- สักการะ สุสานเจ้าเมืองระนอง 
- เยี่ยมชม เนินประวัติศาสตร์ และ พระราชวังรัตนรังสรรค์ระนอง 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿8,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 27 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562 20 8,900.- 8,900.- 8,900.- 0.- 2,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา ท่าอากาศยาน (ดอนเมือง) - ระนอง - วัดบ้านหงาว - ภูเขาหญ้า - น้ำตกหงาว - ศาลหลักเมือง - จวนเจ้าเมือง - สุสานเจ้าเมืองระนอง - พระราชวังรัตนรังสรรค์ - บ้านเทียนสือ -  สวนสาธารณะรักษะวาริน
04:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
เช้า บริการอาหารเช้า (ข้าวกล่อง)
06:05 น. ออกเดินทางสู่ จ.ระนอง โดยสายการบิน บินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7312
07:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน จ.ระนอง นำท่านรับสัมภาระ พร้อมออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
08:15 น. ออกเดินทางเที่ยวชม เมืองระนอง นำชม วัดบ้านหงาว วัดที่มีชื่อเสียงของจ.ระนอง ท่านต้องห้ามพลาด 3 อย่าง 
    1. วังมัจฉา ซึ่งมีปลาจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ มีตั้งแต่ปลาบึก ปลาจาระเม็ดน้ำจืด ปลาดุกยักษ์ 
    2. อุโบสถหลังใหม่ ตกแต่งอย่างประณีตและสวยงาม บันไดทางขึ้นสร้างเป็นพญานาค 4 ตัว ดูยิ่งใหญ่อลังการ 
    3. พระพุทธรูปดีบุก เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากแร่ดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก   
จากนั้นนำท่านเดินชมวิว ภูเขาหญ้า หรือเขาหัวล้านหรือเขาผี เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นในฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ ท่านยังสามารถมองเห็น น้ำตกหงาว โดยตัวน้ำตกตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากเขาสูงชัน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล สัตว์ที่น่าสนใจที่สามารถพบได้ในบริเวณน้ำตกคือ ปูเจ้าฟ้า ซึ่งจะอาศัยอยู่ตามซอกหิน สมควรแก่เวลาเดินทางไปยังร้านอาหาร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
เดินทางเข้าเมือง นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองระนอง และอนุสาวรีย์ท่านคอซูเจี้ยงเจ้าเมืองระนอง จากนั้นชม จวนเจ้าเมืองระนอง เรียนรู้ความเป็นมาของเมืองระนองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบัน และประวัติของตระกูล ณ ระนอง ที่สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทยจากท่านโกศล ณ ระนอง จากนั้นนำท่านสักการะ สุสานเจ้าเมืองระนอง ณ ภูเขาพระราชทาน (นามเขาระฆังทอง) เป็นสุสานแบบจีนของพระยารัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก บริเวณสุสานเป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณสุสานปูด้วยศิลา 3 ชั้น สองข้างมีตุ๊กตาแกรนิตนำมาจากประเทศจีน ณ จุดนี้ถือว่าเป็นหวงจุ้ยที่ดีในการเสริมพลังสิริมงคลแก่ชีวิต ระนองดินแดนแห่งมังกรและไอหมอกมังกร 
14:30 น. นำท่านเยี่ยมชม เนินประวัติศาสตร์ และ พระราชวังรัตนรังสรรค์ระนอง เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ถึง 3 พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยหลายๆ พระองค์ อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จเลียบมณฑลปักษ์ใต้ ในปี พ.ศ. 2460 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2471 จากนั้นนำท่านสัมผัสพลังบ้านเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ณ บ้านเทียนสือ จากนั้นเดินทางไปน้ำร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้ทรงพระราชทานชื่อถนนที่จะไปยังบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ว่า "ชลระอุ" โดยอุณหภูมิของน้ำภายในบ่อนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 65 องศาเซลเซียส นำท่านเล่น โยคะร้อนบ่อน้ำร้อนรักษะวาริณ เพื่อเสริมสุขภาพรับพลังจากธรรมชาติสร้างสมดุลให้กับร่างกายปรับลมปราณในร่างกาย พร้อมแชน้ำร้อนชั้นดีเลิศจากซึ่งมีคุณสมบัติขับพิษในร่างกาย ไหลเวียนระบบโลหิตในร่างกาย ผ่อนคลายความเครียดลดความเมื่อยล้า พิเศษ!!!! บริการท่านด้วย ไข่ออนเซนธรรมชาติ ท่านละ 1 ชุด จากนั้นนำท่านสู่ เติ้ลอินเดีย Little India ชุมชนฮินดูในหมู่บ้้านพรรั้ง เป็นอีกหนึ่งสีสันแห่งหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านพรรั้ง ของจังหวัดระนอง นอกจากเรามีน้ำแร่คุณภาพเรายังเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย รอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวทุกๆท่ าน ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ระนอง ไม่ไกลหรอกหนา เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนอง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  
ที่พัก โรงแรมทินิดี แอท ระนอง   หรือเทียบเท่า
เวลา ระนอง - สวนสาธารณะรักษะวาริน - เกาะสอง (ประเทศพม่า) - ชุมพร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:30 น. ออกเดินทางไปยัง ท่าเรือ อันดามันคลับ ตรวจเอกสารใบผ่านแดน และนำท่านลงเรือไปยังเกาะสน
09:00 น. เดินทางถึงท่าเรือ เกาะสน ผ่าน ตม. พม่า เปลี่ยนเรือ เดินทางสู่ วิคตอเรียพอยท์
10:20 น. เดินทางถึงท่าเรือ เกาะสอง นำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง วัดปีดอร์เอ (จำลองเจดีย์ชเวดากองจากย่างกุ้ง) และวัดมอญเพื่อนมัสการพระพุทธรูป หลวงพ่อทันใจ และชมสถาปัตยกรรมสไตล์ พม่าไหว้พระเพื่อความเป็นสริมงคล ชมวิถีชีวิตของประเทศเพื่อบ้านเพื่อต้อนรับ AEC และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (กรุณณาแต่งกายสุภาพ ห้ามกางเกงขาสั้นและ สวมเสื้อแขนกุด) จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ เช่น แป้งทนาคา เครื่องหอม ไม้ แกะสลัก จากนั้นเดินทางกลับสู่เกาะสน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารอิสระให้ท่านชมบรรยากาศบนเกาะส่วนตัว และเพลิดเพลินกับการเล่นเกมส์จากตู้สลอด เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี พักผ่อนตามอัธยาศัย
15:00 น. เดินทางกลับสู่ จ. ระนอง
16:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือ จ. ระนอง นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ชุมพร  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรม Southgate Residence ชุมพร   หรือเทียบเท่า  
เวลา ชุมพร - ดำน้ำชมปะการัง - เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ - หาดทรายรี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. ออกเดินทางสู ท่าเรือ ท่ายาง
08:30 น. เดินทางถึงท่าเรือลงทะเบียนการเดินทาง รับผ้าเช็ดตัว และอุปกรณ์ดำน้ำ และ กิ๊ฟเซ็ตของว่าง
09:00 น. ออกเดินทางโดย เรือสยาม คาตามารัน รับประทานอาหารว่างพื้นเมือง คาว หวาน พร้อม ชา กาแฟ โอวัลติน จากนั้นไกด์แนะนำอุปกรณ์ และข้อควรปฏิบัติในการดำน้ำ ถึงจุดดำน้ำ นำท่านชม
    -เกาะง่ามน้อย  มีลักษณะเป็นกองหินเล็กๆ กระจายขนาดตามแนวเกาะ ดำน้ำชม ดงปะการังเขากวาง และ ความหลากหลายของสัตว์ทะเล อาทิ ปลาผีเสื้อเงิน-ปลาผีเสื้อทอง ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาเก๋า ปลาหูช้าง กุ้งตัวยาว ถ้าโชคด่านจะได้พบกับ ฉลามวาฬ ซึ่งเป็น “ยักษ์ใหญ่ใจดี” ของท้องทะเลแห่งนี้ ทางตอนใต้ของเกาะเป็นจุดดำน้ำลึกซึ่งมี เรือหลวงปราบ741 วางอยู่ใต้ท้องทะเล
   -เกาะง่ามใหญ่ ชมทัศนียภาพรอบเกาะ แวะเก็บภาพของ “Right Hand of Buddha” (ฝ่ามือพระพุทธเจ้า) ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะง่ามใหญ่ และเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นจำนวนมาก สามารถพบดงดอกไม้ทะเลหนาแน่นซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ทากทะเล ที่สวยสุด เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เป็นเกาะสัมปทานรังนก สามารถว่ายน้ำชมรอบเกาะได้ แต่ไม่ควรปีป่ายขึ้นไปบนเกาะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางต่อไปยังจุดดำน้ำช่วงบ่าย  
    -เกาะกะโหลก ลักษณะคล้ายรูปหัวกะโหลก สามารถพบปะการังหลายชนิด อาทิ ปะการังฟองน้ำครก ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง และดงดอกไม้ทะเล เนื่องด้วยเกาะนี้มีระดับน้ำค่อนข้างลึก จึงมีฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย เช่น ปลาหางเหลือง ปลาเก๋า ปลาสากฝูงใหญ่เวียนว่ายรอบเกาะ และมีโอกาสพบ “ฝูงปลาโทงเทงร่มตัวใหญ่” 
    -เกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก บนเกาะมีโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายถ้ำอยู่คร่อมผิวน้ำ สามารถว่ายน้ำลอดทะลุไปยังฝั่งตรงข้ามได้ ท่านจะได้พบ “แหล่งชุมนุมของฝูงปลาที่หลากหลาย” อาทิ ปลาผีเสื้อเงิน-ทอง ปลาสลิดทะเล ปลาผีเสื้อจักรพรรดิ เป็นต้
16:00 น. เดินทางถึงท่าเรือ ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางไปสักการะ เสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หาดทรายรี เห็นวิวหาดทรายรีชัดเจนสามารถเดินเที่ยวชมภายใน เรือรบหลวงชุมพร และเก็บภาพที่ระลึก และซื้อของฝากของดีชุมพรไม่ว่าจะเป็น อาหารทะเลอบแห้ง กล้วยเล็บมือนาง กาแฟ เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรม Southgate Residence ชุมพร  หรือเทียบเท่า  
เวลา ชุมพร - จุดชมวิวเขามัทรี - พิพิธภัณฑสถาน จ.ชุมพร - วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย - สะพานไม้เคี่ยม - หาดทุ่งวัวแล่น - ท่าอากาศยาน (ดอนเมือง)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. ออกเดินทางสู่ เขามัทรี (เปลี่ยนรถท้องถิ่นวนรับส่ง) นำท่านขึ้น จุดชมวิวเขามัทรี แลนด์มาร์คของชุมพร เป็นจุดชมวิวที่น่าสนใจของชุมพร ด้านบนสามารถชมวิวได้ 360 องศาเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ รวมทั้งหาดภารดรภาพเก็บภาพความประทับใจ พร้อมสักการะ “พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร” ปางมหาราชลีลาอันศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดชุมพร เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดชุมพร ที่มีความทันสมัย ทั้งอุปกรณ์สารสนเทศ รวมรวบความรู้ของจังหวัดในปัจจุบันทั้งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เรื่องราวในอดีต ที่ผ่านมาของจังหวัดจากนั้นนำท่านกราบสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยของ หลวงปู่สงฆ์ จันฺทสโร ณ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวชุมพรเคารพนับถือ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางไปยัง โครงการพระราชดำริ หนองใหญ่ (แก้มลิง หนองใหญ่) เป็นแนวพระราชดำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในการทำแก้มลิงธรรมชาติบริเวณหนองใหญ่ เพื่อให้สมารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใช้ชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา” นำท่านชม สะพานไม้เคี่ยม มุมถ่ายรูปสุดคูล ไม้เคี่ยมเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีมากในภาคใต้ แข็งแกร่งทนทาน ทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม ตัวสะพานทอดยาวไปเชื่อมต่อกับเกาะขนาดเล็กตรงกลางบ่อน้ำ มีลักษณะส่วนเว้าส่วนโค้งนับว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงาม เมื่อเดินจนถึงปลายทางสะพานแล้วจะเชื่อมต่อเข้าไปยังเกาะเล็กๆ กลางบ่อน้ำ ซึ่งบนเกาะแห่งนี้มีฝูงไก่อาศัยอยู่ด้วย และบนเกาะยังเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่ บริเวณอ่างเก็บยังมีดาราประจำถิ่น คือ น้องอั่งเปา เป็นตัวนาก ที่พลัดหลงมาบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ค้าที่ขายจึงเก็บมาเลี้ยง และด้วยความผูกพันธุ์ที่เลี้ยงเจ้านากตัวนี้มาตั้งแต่ยังเล็ก ทำให้นากตัวนี้มีความขี้อ้อนและน่ารักมากๆ เป็นดาราดังประจำสะพานไม้เคี่ยมที่ใครมาเที่ยวก็ต้องมาเล่นกับนากตัวนี้ เดินทางสู่ หาดทุ่งวัวแล่น เป็นหาดที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่นด้วยทิวสนและต้นมะพร้าวตลอดแนวชายหาด มีชื่อเสียงเป็นทีรู้จักกันว่ามีเม็ดทรายที่ขาวนวลละเอียดมีลักษณะหาดที่ลาดเอียงลงทีละน้อย และมีแนวหาดหินใต้น้ำที่เป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เพราะมีสาหร่ายฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล และปลาทะเลหลากชนิดที่สำคัญหาดทุ่งวัวแล่นเคยเป็นจุดยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
15:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน จ.ชุมพร 
19:10 น. เดินทางกลับ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสายการบิน บินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7619
20:15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา