โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไทย สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย เขาค้อ ภูทับเบิก

  • รหัสโปรแกรม : B2TH-VAN1417
  • สายการบิน : รถตู้
  • เดินทางช่วง : มีนาคม - เมษายน 2563
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ไทย สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ไทย สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย เขาค้อ ภูทับเบิก
Highlights

- เขาค้อ
- ทุ่งกังหันลม
- พระตำหนักเขาค้อ
- พิพิธภัณฑ์อาวุธ
- วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภูทับเบิก
- แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- วัดป่าภูทับเบิก
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿4,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 12 เม.ย. - 13 เม.ย. 2563 วันสงกรานต์ 8 5,400.- 5,400.- 4,900.- 0.- 1,600.- -
จอง 13 เม.ย. - 14 เม.ย. 2563 วันสงกรานต์ 8 5,400.- 5,400.- 4,900.- 0.- 1,600.- -
จอง 14 เม.ย. - 15 เม.ย. 2563 วันสงกรานต์ 8 5,400.- 5,400.- 4,900.- 0.- 1,600.- -
จอง 18 เม.ย. - 19 เม.ย. 2563 8 4,888.- 4,888.- 4,388.- 0.- 1,500.- -
จอง 25 เม.ย. - 26 เม.ย. 2563 8 4,888.- 4,888.- 4,388.- 0.- 1,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-เขาค้อ-พระตำหนักเขาค้อ-ฐานอิทธิ-ทุ่งกังหันลม-พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 05:00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
05:30 น. ออกเดินทางสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ ระหว่างทาง
11:00 น. เดินทางถึงเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ดินแดนทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง มีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาวแทบทั้งปี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น  "สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย"
12:00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร 
13:00 น. จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักเขาค้อ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตัวอาคารเป็นลักษณะครึ่งวงกลมบริเวณโดยรอบประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด  จากนั้นนำท่านเข้าชม ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ใน อดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ  จากนั้นชม ทุ่งกังหัน มีเสากังหันลมต้นมหึมาบนยอดเขา กังหันที่มีความสูงกว่า 100 เมตร จำนวน 24 ต้น  จุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลมอยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลไปถึงวัดผาซ่อนแก้ว  เดินทางสู่ ต.แค้มป์สน  หลังจากนั้นนำท่านชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในบรรยากาศยามเย็น  เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่และกำลังก่อสร้างเพิ่มเติม  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน บนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากนำศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนา และมีที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้ 360 องศา กลายเป็นความสวยงามที่รวมเข้าไว้
ด้วยกันทั้งในทางธรรม และในทางธรรมชาต
17:30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก...โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18:30 น. บริการอาหารค่ำ (3) ที่ร้านอาหาร  
ที่พัก โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
เวลา ภูทับเบิก-แปลงปลูกกะหล่ำปลี-วัดป่าภูทับเบิก-ไร่กำนัลจุล-กรุงเทพฯ
05:00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ 
06:30 น. Check Out ออกจากที่พัก  ออกเดินทางสู่ภูทับเบิกสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ภูทับเบิก นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพ ณ จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ที่ ภูทับเบิก ภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ อากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม  
07:30 น. บริการอาหารเช้า (4) ที่ร้านอาหาร (ข้าวต้ม, ชา, กาแฟ)
09:00 น. นำท่านชม แปลงปลูกกะหล่ำปลี ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
10:00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูทับเบิก ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรม (เจดีย์เพชร 37 ยอด) ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ จึงทำให้บรรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
12:00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ที่ร้านอาหาร (เมนูขนมจีน...อาหารพื้นเมืองหล่มเก่า)
15:00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล เลือกซื้อสินค้าโอทอป อาทิปลาส้ม, ผลไม้แปรรูปต่างๆ, น้ำผลไม้ต่างๆ, ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับ
บริการอาหารค่ำ (6) แบบกล่อง เมนูไก่ย่างวิเชียรบุรีสูตรต้นตำรับ 
15:30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20:00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา