โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไทย เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา…ลำปางปลายทางฝัน

  • รหัสโปรแกรม : GTH-VAN1573
  • สายการบิน : รถตู้
  • เดินทางช่วง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563
  • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไทย เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา…ลำปางปลายทางฝัน ทัวร์ไทย เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา…ลำปางปลายทางฝัน
Highlights

- บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
- บ้านป่าเหมี้ยง
- วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
- นั่งรถม้าชมเมือง
- วัดพระธาตุลำปางหลวง

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿7,555/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 11 เม.ย. - 14 เม.ย. 2563 วันสงกรานต์ 8 8,055.- 8,055.- 7,555.- 0.- 1,500.- -
จอง 12 เม.ย. - 15 เม.ย. 2563 วันสงกรานต์ 8 8,055.- 8,055.- 7,555.- 0.- 1,500.- -
จอง 23 เม.ย. - 26 เม.ย. 2563 8 7,555.- 7,555.- 7,055.- 0.- 1,200.- -
จอง 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563 วันแรงงาน 8 7,555.- 7,555.- 7,055.- 0.- 1,200.- -
จอง 7 พ.ค. - 10 พ.ค. 2563 8 7,555.- 7,555.- 7,055.- 0.- 1,200.- -
จอง 14 พ.ค. - 17 พ.ค. 2563 8 7,555.- 7,555.- 7,055.- 0.- 1,200.- -
จอง 21 พ.ค. - 24 พ.ค. 2563 8 7,555.- 7,555.- 7,055.- 0.- 1,200.- -
จอง 28 พ.ค. - 31 พ.ค. 2563 8 7,555.- 7,555.- 7,055.- 0.- 1,200.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ-ลำปาง
 20:00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
20:30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดลำปาง  โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ ระหว่างทาง
เวลา ลำปาง-บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน-บ้านป่าเหมี้ยง-วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่จังหวัดลำปาง บริการอาหารเช้า(2) ที่ร้านอาหาร
07:30 น. นำท่านอาบน้ำแร่แช่น้ำตกที่ วนอุทยานแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อนเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยา มีกลิ่นกำมะถันอ่อนๆ จำนวน 9 บ่อ น้ำพุร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส การอาบ
น้ำแร่มีทั้งห้องอาบแช่ สำหรับ 3-4 คน ห้องรวมแบบตักอาบและบ่อสำหรับแช่อาบกลางแจ้ง น้ำแร่ที่ใช้ต่อท่อโดยตรงมาจากบ่อน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิน้ำแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถใช้แช่อาบได้ ประโยชน์ของการอาบน้ำแร่คือ ช่วยบำบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคัน และยังช่วยบรรเทาอาการของโรคเกี่ยวกับกระดูก จากนั้นชม น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสาย ไหลตกลงมาเป็นชั้นๆ มี 6 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 3 กิโลเมตร มีทางเดินไปสะดวกและสามารถเดินทางจากบ่อน้ำพุร้อนไปถึงน้ำตกได้
10:00 น. นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตคนพื้นถิ่นบนที่สูง ณ บ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยบ้านป่าเหมี้ยง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนโดยอยู่ห่างจากตัวอุทยานฯประมาณ 14 กม. บ้านป่าเหมี้ยง ชุมชนบนเขาสูงโอบล้อมด้วยป่าเหมี้ยง มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนเหมี้ยง แปรรูปเหมี้ยงและหาของป่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนยังคงรูปแบบดั้งเดิมมีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ การละเล่นต่างๆ  เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวที่ดอยล้าน เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่กว้างไกลได้แก่ลำปาง, เชียงใหม่และเชียงราย และชมจุดชมวิวดอยกิ่วฝิ่น ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (3) ที่ร้านอาหาร 
15:30 น. นำท่านชม วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือพระบาทปู่ผาแดง หรือที่ชาวบ้านเรียก "ดอยปู่ยักษ์" ตามชื่อสถานที่ตั้งของวัด ระหว่างทางจะเห็นแนว เขาสูงตระหง่าน โดยมองเห็นพระเจดีย์สีขาวหลายองค์บนยอดเขา ซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาสูง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร
19:00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก ณ บ้านแม่รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
เวลา พิพิธภัณฑ์หอปูมละคอน-นั่งรถม้าชมเมือง-สถานีรถไฟนครลำปาง-วัดศรีรองเมือง-บ้านเสานัก-สะพานรัษฎาภิเศก-วัดเชียงราย-พระเจดีย์ซาวหลัง-สุสานไตรลักษณ์(หลวงพ่อเกษม)
เช้า บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท  
08:00 น. นำท่านชมประวัติศาสตร์ของนครลำปางที่ พิพิธภัณฑ์หอปูมละคอน 
09:00 น. นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยการ นั่งรถม้าชมเมือง ลำปางเป็นเมืองเดียวของประเทศไทยที่ยังใช้รถม้าเป็นยานพานะสัญจรไปมาในตัวเมือง โดยรถม้าจะพาท่านผ่านชมความสวยงามและคลาสสิคของสถานีรถไฟนครลำปางที่ตัวอาคารมีรูปแบบการก่อสร้างผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือกับสถาปัตยกรรมยุโรป เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ ด้านหน้าของสถานีมีหัวรถจักรไอน้ำอยู่ที่ข้างหัวรถจักร และมีน้ำพุเป็นช้างพ่นน้ำพุสวยงามอยู่ถัดจากหัวรถจักรออกไป จากนั้นนำท่านชม วัดศรีรองเมือง เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคหบดีที่ร่ำรวยจากการทำไม้สมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการค้าไม้และการทำป่าไม้ สถาปัตยกรรมที่สำคัญได้เก่ วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย มียอดแหลม 9 ยอด แบบศิลปะพม่า เพดานเป็นลายไม้แกะสลัก และเสากลมใหญ่ จำหลักลวดลายประดับด้วยกระจำสีฝีมือประณีตวิจิตรสวยงาม จากนั้นชม บ้านเสานัก เป็นชื่อภาษาคำเมืองหมายถึงบ้านที่มีเสาจำนวนมาก สถาปัตยกรรมของบ้านผสมผสานทั้งแบบพม่าและพื้นเมืองล้านนา โดยแบบระเบียงบ้านได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบพม่า จากนั้นผ่านชม สะพานรัษฎาภิเศก สะพานรุ่นแรกนั้นเป็นสะพานไม้สร้างในสมัยเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าของนครลำปางองค์สุดท้าย เพื่อเชื่อมการปกครองแขวงหัวเวียง (สวนดอก) กับแขวงเวียงเหนือเข้าด้วยกัน โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นับเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยทีเดียว คือยาวถึง ๑๒๐ เมตร ชวนให้นึกถึงความกว้างอลังการของแม่น้ำวังสมัยก่อน อีกทั้งเข้าใจด้ว่าชื่อรัษฎาภิเศกนี้มีที่มาจากการสร้างสะพานเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษกรัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานนาม “รัษฎาภิเศก” ให้กับสะพานแห่งนี้  จากนั้นนำท่านชม วัดเชียงราย  ชมศิลปะล้านนาประยุกต์กับศิลปะภาคกลาง บูรณะแล้วเสร็จเมื่อปี 2555 ภายในวิหารประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของภาคเหนือ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (6) ที่ร้านอาหาร 
13:30 น. นำท่านนมัสการ พระเจดีย์ซาวหลัง เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา บริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ "ซาว" แปลว่า 'ยี่สิบ' และ "หลัง" แปลว่า 'องค์' วัดพระเจดีย์ซาวหลัง แปลว่า วัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ พระอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม บานประตูทั้งสามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ำละเอียดสวยงาม เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสีเป็นลักษณะศิลปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญเรือนไม้ชั้นเดียวด้านหลังพระอุโบสถ ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง มามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า พระแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้วครึ่ง สูง 15 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ
15:00 น. นำท่านชมสถานปฏิบัติธรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ สักการะรูปปั้นหลวงพ่อเกษมขนาดใหญ่ที่สังเกตเห็นได้จากถนน ภายในบริเวณมีมณฑปลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจิอาจารย์ ซึ่งมีผู้เคารพนับถือเป็นจำนวนมาก นั่งขัดสมาธิขนาดเท่ารูปจริง เพื่อให้ประชาชนเคารพสักการะ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร
ที่พัก ณ บ้านแม่รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
เวลา โรงงานเซรามิคธนบดี-วัดพระธาตุลำปางหลวง-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. นำท่านไปช้อปปิ้งของที่ระลึกจากเมืองลำปางกันที่ โรงงานเซรามิคธนบดี  โรงงานเซรามิคแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ผลิตชามตราไก่ส่งขายไปทั่วประเทศสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปางจนถึงปัจจุบันนี้ โรงงานธนบดีสกุล ก่อตั้งโดย นายอี้(ซิมหยู) แซ่ฉิน เมื่อ พ.ศ.2508 เพื่อผลิตเซรามิคสำหรับตลาดในประเทศด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึงการเผาด้วยเตามังกร(เตาฟืนโบราณ) มาจนถึงปัจจุบันนี้
10:00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู(วัว) วัดที่เก่าแก่และสวยงามแห่งหนึ่งของลำปาง ให้ท่านสักการะองค์พระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ชมเงาพระธาตุหัวกลับ ภายในวิหาร ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของการมาเยือน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (9) ที่ร้านอาหาร 
13:00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ค่ำ บริการอาหารกลางวัน (10) ที่ร้านอาหาร 
19:00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
22:00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา