โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไทย ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 7 วัด

  • รหัสโปรแกรม : SMTH-Coach1576
  • สายการบิน : รถโค้ช
  • เดินทางช่วง : มีนาคม 2563
  • ระยะเวลา : 1 วัน 0 คืน
ทัวร์ไทย ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 7 วัด ทัวร์ไทย ฉะเชิงเทรา ไหว้พระ 7 วัด
Highlights

วัดโสธรวรารามวรวิหาร นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรคู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา
วัดอุภัยภาติการาม นมัสการหลวงพ่อโต หรือชาวจีน 
วัดจีนประชาสโมสร วัดจีนเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมศิลปกรรมแบบจีน 
ตลาดโบราณบ้านใหม่ ชมชุมชนชาวไทย-จีน ที่ยังมีวิถีชีวิตในรุปแบบเดิมๆ 
วัดสมานรัตนาราม เพราะมีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข
วัดหัวสวน เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีโบสถ์สแตนเลสหลังใหม่
- วัดโพธิ์บางคล้า เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
- วัดหงส์ทอง อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน
ตลาดคลองสวน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกของฝาก และทานอาหารกันอย่างเต็มอิ่ม
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿299/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ - วัดโสธรวรารามวรวิหาร - วัดอุภัยภาติการาม - วัดจีนประชาสโมสร - ตลาดโบราณบ้านใหม่ - วัดสมานรัตนาราม - วัดหัวสวน - วัดโพธิ์บางคล้า - วัดหงส์ทอง - ตลาดคลองสวน - กรุงเทพฯ
06:00 น. คณะพร้อมกัน ณ Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
06:30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ. ฉะเชิงเทรา โดย รถโค้ชปรับอากาศ   
เช้า บริการอาหารเช้า และเครื่องดื่มบนรถ และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า   
07:50 น. เดินทางถึง จ. ฉะเชิงเทรา นำท่านเดินทางสู่ วัดที่ (1) วัดโสธรวราราม วรวิหาร นมัสการ หลวงพ่อพุทธโสธร และชมวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา วัดที่ (2) วัดอุภัยภาติการาม นมัสการ หลวงพ่อโต หรือชาวจีน เรียกว่า ''เจ้าพ่อซำปอกง'' ในประเทศไทย มีเพียง 3 องค์เท่านั้น วัดที่ (3) วัดจีนประชาสโมสร วัดจีนเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมศิลปกรรมแบบจีนและพระพุทธรูปแบบจีน อันศักดิ์สิทธิ์ 
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโบราณบ้านใหม่ ชมชุมชนชาวไทย-จีน ที่ยังมีวิถีชีวิตในรุปแบบเดิมๆ และมีตลาดสองฝั่งริมแม่น้ำบางปะกง แห่งนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า ๑๐๐ ปี บ้านเรือนเป็นห้องแถวไม้แบบเก่า แม้บางบ้านจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง แต่อย่างไรในภาพรวมของที่นี่ก็ยังดูคลาสสิค
13:30 น. วัดที่ (7) วัดหงส์ทอง หรือ วัดกลางน้ำ อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน และมีพระอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล นอกจากนี้ยังเดินทางเดินที่ทอดยาวไปในทะเลไปยัง “พระธาตุคงคามหาเจดีย์”เจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้สวยงาม 
17:00 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคลองสวน เป็นตลาดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่ออดีต ตลาดคลองสวน เป็นจุดแวะพักและเป็นศูนย์รวมของชุมชน จุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นเส้นทางคมนาคม ที่สำคัญและสะดวกที่สุด ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกของฝากมากกมาย และทานอาหารกันอย่างเต็มอิ่ม
18:00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
19:30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา