โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง ซุปตาร์ ฮานอยอินเลิฟ

  • รหัสโปรแกรม : TVN-VN1247
  • สายการบิน : Vietnam Airlines
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - กันยายน 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง ซุปตาร์ ฮานอยอินเลิฟ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง ซุปตาร์ ฮานอยอินเลิฟ
Highlights

- สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนมังกรหลับใหล
- เมืองหมกเจาว์เมืองหุบเขาแห่งดอกไม้หลากหลายสีสัน ๔ ฤดู ชมไร่ชารูปหัวใจ 
- ชมสะพานแก้วแห่งความรักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเวียดนาม
- ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้น
- สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel
- โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เมืองนิงห์บิงห์ 
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿13,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 15 พ.ค. - 19 พ.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 16 พ.ค. - 20 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 30 15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 17 พ.ค. - 21 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 30 15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 18 พ.ค. - 22 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 30 15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 22 พ.ค. - 26 พ.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 23 พ.ค. - 27 พ.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 24 พ.ค. - 28 พ.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 25 พ.ค. - 29 พ.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 30 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 1 มิ.ย. - 5 มิ.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 5 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 8 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 15 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 19 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 22 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 26 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 3 ก.ค. - 7 ก.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 6 ก.ค. - 10 ก.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 10 ก.ค. - 14 ก.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 13 ก.ค. - 17 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 30 15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 14 ก.ค. - 18 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 30 15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 15 ก.ค. - 19 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 17 ก.ค. - 21 ก.ค. 2562 วันเข้าพรรษา 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 20 ก.ค. - 24 ก.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 24 ก.ค. - 28 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 25 ก.ค. - 31 ก.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 3 ส.ค. - 7 ส.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 7 ส.ค. - 11 ส.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 9 ส.ค. - 13 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 30 15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 10 ส.ค. - 14 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 30 15,888.- 15,888.- 15,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 14 ส.ค. - 18 ส.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 17 ส.ค. - 21 ส.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 21 ส.ค. - 25 ส.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 24 ส.ค. - 28 ส.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562 30 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 4 ก.ย. - 8 ก.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 7 ก.ย. - 11 ก.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 11 ก.ย. - 15 ก.ย. 2562 30 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 18 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 21 ก.ย. - 25 ก.ย. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 25 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562 30 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562 30 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,000.- 4,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย –วัดหง๊อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานพระอาทิตย์-ถนน36สาย
08:55 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ L สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ วก
11:55 น. ออกเดินทางสู่ โหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN610
13:55 น. เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศเวียดนามตอนเหนือ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงฮานอย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คำว่า “ฮานอย” หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น้ำแดง ในสมัยนั้นกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยใช้ชื่อว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีน และฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางไปยังวัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ตั้งอยู่บนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เฉิน ฮัง โด๋ว ผู้นำการต่อต้านราชวงศ์หยวนของจีนในศตวรรษที่ 13 ภายในเป็นวิหารชั้นเดียว มีแท่นบูชาเทพเจ้า รวมถึงฆ้องและระฆังโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ตามตำนานเล่าขานกันมาว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามทำการสู้รบเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจีนได้ จนเกิดความท้อแท้ วันหนึ่งได้ล่องเรือเข้ามา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ได้เจอกับเต่าตัวหนึ่งซึ่งที่ปากนั้นได้คาบดาบวิเศษอยู่และได้นำดาบนั้นมาให้กับกษัตริย์เวียดนามเพื่อใช้ในการทำสงคราม เมื่อกลับไปสู้รบกับประเทศจีนอีกครั้งจนมีชัยชนะกลับมา ทำให้บ้านเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วพระองค์จึงได้นำดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี้ แวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทิตย์ สะพานสีแดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชื่อมระหว่างริมฝั่งกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงฮานอย หากยืนอยู่บนสะพานท่านสามารถมองเห็น วัดเนินหยก มองออกไปจากสะพานแสงอาทิตย์จะเห็นเจดีย์โบราณโผล่ขึ้นพ้นน้ำมีชื่อเรียกว่าท้องถิ่นว่า ทาพรัว ซึ่งหมายถึง หอคอยเต่า ซึ่งในปัจจุบันในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลยังสามารถเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นให้ทุกท่านเดินเลือกซื้อของบน ถนน36สายมีชื่อพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟือง อดีตเคยเป็นถนนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มีสินค้ามากมาย เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ เช่น เสื้อผ้า เครื่องเขิน งานฝีมือที่ทำจากไม้ เรือสำเภาไม้จำลอง ของที่ระลึกจากเวียดนามที่ทำขึ้นมาจากฝีมือคนเวียดนามอย่างแท้จริง เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Sunset Westlake Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองฮานอย – เมืองหมกเจาว์-สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ-สะพานแก้วแห่งความรัก-สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองหมกเจาว์ อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 กิโลเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-22 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่า เมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ ที่นี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อากาศเย็นสบายตลอดปีและมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาโด่ยแจ(Doi Che) หรือสวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ ไร่ชาที่พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการตัดแต่งรูป  ทรงของไร่ชาให้มีความสวยงาม และจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือการตัดแต่งไร่ชาให้เป็นรูปทรงของหัวใจ ดังนั้นใครมาที่นี่ก็จะต้องมาถ่ายรูปกับไร่ชารูปหัวใจนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเวียดนาม “สะพานแก้วแห่งความรัก” สะพานกระจกที่ได้รับการตกแต่งเพื่อให้คู่รักได้มาสัมผัสความเสียว ให้ท่านได้ถ่ายรูปและเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสะพานกระจก และธรรมชาติกลางหุบเขา นำท่านชม สวนดอกไม้ Happy Land สวนดอกไม้ใจกลางหุบเขาที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองหมกเจาว์ ที่มีดอกไม้นานาพรรณที่สลับสับเปลี่ยนมาให้ท่านได้ชื่นชมตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นดอกพรุนและดอกท้อสีขาวจะบานสะพรั่งอวดสีสันบริสุทธิ์ ดอกกาหลงอวดสีขาวบานสะพรั่งทั่วบริเวณ ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ารูปกันตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MUONG THANH HOLIDAY HOTEL    หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองหมกเจาว์ - น้ำตกDai Yem - เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ - ถนนคนเดินเมืองนิงห์บิงห์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่น้ำตก DaiYem น้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งของเวียดนามให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ อยู่ทางตอนใต้ของกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กิโลเมตร พื้นที่แห่งนี้โอบล้อมด้วยภูเขามากกมายกว่า 90 ลูก เมืองนิงห์บิงห์เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน แต่ในภายหลังได้ย้ายเมืองหลวงไปเป็นเมืองฮานอยแทน นำท่านเดินทางสู่ วัดไบ่ดิงห์ วัดในพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีเนื้อที่กว่า 4,300 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือวัดเดิม และส่วนที่ทางรัฐบาลสร้างขึ้นมาใหม่บริเวณเชิงเขา วัดเดิมถูกก่อสร้างขึ้นบนภูเขาดิงห์มาแล้วกว่า 1,000 ปี โดยต้องเดินขึ้นไปจากเชิงเขาผ่านบันไดหินประมาณ 300 ขั้น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองนิงห์บิงห์ ภายในวัดมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด น้ำหนักกว่า 100 ตัน และยังมีพระพุทธรูปกว่า 500 องค์ ถูกตั้งเรียงกันไปโดยมีความยาวถึง 3 กิโลเมตรยาวที่สุดในเอเชีย ที่พลาดไม่ได้เลยคือเจดีย์สูง 13 ชั้น และระฆังที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม สูง 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนที่มีพันธุ์ไม้หลายชนิด ลานพิธี และอาคารสำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่านจะได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัดไปพร้อมกับวิวทิวเขาที่สูงสง่า และวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOA LU Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองนิงห์บิงห์-ฮาลองบก-เมืองฮาลอง - ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก หนึ่งในภูมิทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดนิงห์บิงห์ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยู่รายล้อม คล้ายกับกุ้ยหลินเมืองจีน มีแม่น้ำงอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภูเขาหินปูจนเกิดเป็นถ้ำหินปูนทั้งหมดสามถ้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ ตามก๊ก ซึ่งคำว่าตามแปลว่าสาม และก๊กแปลว่าถ้ำ ซึ่งถ้ำแห่งนี้จะมีน้ำไหลลอดถ้ำไปตามทางที่ถูกกัดเซาะ เมื่อมองจากด้านบนจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามเพลิดเพลินกับการ ล่องเรือ ชมธรรมชาติของภูเขาหินปูนตระหง่านรายล้อมอยู่มากมาย ตื่นตากับการพายเรือที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะพิเศษคือการพายโดยใช้เท้าถีบ ล่องเรือไปตามแม่น้ำทีตร่างอนน์ ชมวิถีชีวิตริมน้ำของชาวท้องถิ่น ผ่านเข้าสู่เขตธรรมชาติวิวสองข้างทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสันแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนั้นเป็นเส้นทางสู่การล่องเรือลอดถ้ำ สามารถใช้ไฟฉายส่องดูหินงอกหินย้อยที่สวยงามขณะที่พายเรือลอดถ้ำได้ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางโดยรถโค้ชประมาณ 3 ชม. เมืองฮาลองมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังคือ อ่าวฮาลอง ที่ได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม เพราะมีเกาะหินปูนน้อยใหญ่จำนวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวน้ำทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ด้วยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสวยงามของอ่าวฮาลอง ทำให้องค์กรยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2537 จากนั้นเดินทางสู่ ฮาลอง ปาร์ค นำท่านนั่งกระเช้า 2 ชั้นเพื่อข้ามอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY ระหว่างนี้ให้ท่านได้ชมวิวอ่าวฮาลองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอ่าวฮาลอง และภาพของเมืองฮาลองที่ตั้งตระหง่าอยู่ด้านล่าง ให้ท่านเพลินเพลินกับกิจกรรมใน ฮาลองปาร์ค ไม่ว่าจะเป็น การเที่ยวชมสวนดอกไม้ญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการนั่งรถราง  หรือขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel เพื่อชมทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบค่ำ อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจหรือชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ เป็นศิลปกรรมประจำชาติ หุ่นกระบอกน้ำเป็นการ    ผสมผสานระหว่างความหลงไหลในเทพ กับความรักชาติอย่างรุนแรงจนเป็นสิ่งปลูกฝังกันมาในจิตใจ    ของชาวเวียดนาม นักเชิดหุ่นจะยืนอยู่หลังฉากและมีน้ำท่วมถึงบริเวณเอว และควบคุมตัวหุ่นด้วยไม้ไผ่    ลำยาว สำหรับเทคนิคการเชิดนั้นได้ถูกปิดบังเป็นความลับอย่างมิดชิด และมีเพียงแค่แห่งเดียวในโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกทำจากไม้ งานหัตถกรรมพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า และอีกมากมาย
ที่พัก Pusan Halong Hotel หรือเทียบเท่า 
เวลา เมืองฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง- ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกัน – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย-กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่าน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งในอ่าวตังเกี๋ย มีชายฝั่งยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กิโลเมตร ท่านจะพบกับวิวทิวทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน้ำสีเขียวสวยและหมู่เกาะหินปูนน้อยใหญ่โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำทะเลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ถือเป็นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาติของเวียดนามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า พาท่านชมหินหงอกหินย้อยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับล้านปี มีโครงสร้างสลับซับซ้อนกันหลายชั้นพร้อมประดับไฟไว้อย่างสวยงาม ภายในถ้ำจะเห็นได้ว่าหินหงอกหินย้อยต่างๆนั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจิตนาการ ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมือนสิ่งใด ในถ้ำเราจะเห็นหินรูปนางฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางธรรมชาติที่ติดอยู่ภายในผนังถ้ำ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งและมีตำนานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเข้ามาอาบน้ำในถ้ำแห่งนี้และเกิดหลงไหลชายหนุ่มผู้ที่เป็นมนุษย์เลยคิดที่จะไม่อยากกลับสวรรค์ จนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่มนางฟ้าทั้งหลายเลยกลายเป็นหินติดอยู่ที่ผนังถ้ำอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนั้นผ่านชม หมู่บ้านชาวประมง แหล่งทำประมงดั่งเดิมของชาวเวียดนาม และ เกาะไก่ชนกัน สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของฮาลองเบย์ เป็นเกาะที่มีลักษณะคล้ายกับไก่หันหน้าชนกัน มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่า เกาะไก่จูบกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
16:05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE เที่ยวบินที่ VN613    
18:05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา