โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU (บินเช้า กลับบ่าย)

  • รหัสโปรแกรม : TVN-VZ1300
  • สายการบิน : Vietjet Air
  • เดินทางช่วง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU (บินเช้า กลับบ่าย) ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU (บินเช้า กลับบ่าย)
Highlights

- สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
- ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี
- นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค 
- ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์
- ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
11,999.-
฿9,999/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง SALE5 ก.ค. - 8 ก.ค. 2562 34
12,999.-
10,999.-
10,999.- 10,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง SALE7 ก.ค. - 10 ก.ค. 2562 34
11,999.-
9,999.-
9,999.- 9,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง SALE11 ก.ค. - 14 ก.ค. 2562 34
12,999.-
10,999.-
10,999.- 10,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง SALE12 ก.ค. - 15 ก.ค. 2562 34
12,999.-
10,999.-
10,999.- 10,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง SALE13 ก.ค. - 16 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 34
14,999.-
12,999.-
12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,500.- -
จอง SALE14 ก.ค. - 17 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 34
14,999.-
12,999.-
12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 19 ก.ค. - 22 ก.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 20 ก.ค. - 23 ก.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 21 ก.ค. - 24 ก.ค. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 25 ก.ค. - 28 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,500.- -
เต็ม
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 34 14,999.- 14,999.- 14,999.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 27 ก.ค. - 30 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 34 14,999.- 14,999.- 14,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 28 ก.ค. - 31 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 34 13,999.- 13,999.- 13,999.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 29 ก.ค. - 1 ส.ค. 2562 34 13,999.- 13,999.- 13,999.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 1 ส.ค. - 4 ส.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 2 ส.ค. - 5 ส.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 3 ส.ค. - 6 ส.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 4 ส.ค. - 7 ส.ค. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
8 ส.ค. - 11 ส.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
9 ส.ค. - 12 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 34 13,999.- 13,999.- 13,999.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 10 ส.ค. - 13 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 34 13,999.- 13,999.- 13,999.- 2,000.- 4,500.- -
เต็ม
11 ส.ค. - 14 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
12 ส.ค. - 15 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 15 ส.ค. - 18 ส.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 16 ส.ค. - 19 ส.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 17 ส.ค. - 20 ส.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 18 ส.ค. - 21 ส.ค. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 22 ส.ค. - 25 ส.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 23 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 24 ส.ค. - 27 ส.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 25 ส.ค. - 28 ส.ค. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 1 ก.ย. - 4 ก.ย. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 5 ก.ย. - 8 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 6 ก.ย. - 9 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
7 ก.ย. - 10 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 8 ก.ย. - 11 ก.ย. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
12 ก.ย. - 15 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 13 ก.ย. - 16 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 14 ก.ย. - 17 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 15 ก.ย. - 18 ก.ย. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 19 ก.ย. - 22 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 20 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
21 ก.ย. - 24 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 26 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 27 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 1 ต.ค. - 4 ต.ค. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 3 ต.ค. - 6 ต.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
4 ต.ค. - 7 ต.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 5 ต.ค. - 8 ต.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
6 ต.ค. - 9 ต.ค. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
7 ต.ค. - 10 ต.ค. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
9 ต.ค. - 12 ต.ค. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 11 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 14,999.- 14,999.- 14,999.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 14,999.- 14,999.- 14,999.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 13 ต.ค. - 16 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 13,999.- 13,999.- 13,999.- 2,000.- 4,500.- -
เต็ม
16 ต.ค. - 19 ต.ค. 2562 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
18 ต.ค. - 21 ต.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 19 ต.ค. - 22 ต.ค. 2562 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 20 ต.ค. - 23 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 21 ต.ค. - 24 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
22 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 11,999.- 11,999.- 11,999.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 23 ต.ค. - 26 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 12,999.- 12,999.- 12,999.- 2,000.- 4,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น
08:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาท์เตอร์ U สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:50 น. ออกเดินทางสู่ ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960
12:30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจำชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสำริดขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี้ท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ำที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะได้สวม ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม โดยจะมีการจับฉลากว่าท่านไหนจะได้สวมชุดเป็นใครในราชวศ์ และนั่งรับประทานอาหารประจำที่ของตำแหน่งนั้น
ที่พัก Asia Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆ รวมถึงกำแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คำว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตำหนักชั้นในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานสำหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาด หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วย  คูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง องค์ที่ 13 จักรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้าย ซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mercure French Village Bana Hills  หรือเทียบเท่า
เวลา วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคล เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นำท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Lavender Danang Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
13:15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961
14:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา