โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ (บินเช้า กลับบ่าย)

  • รหัสโปรแกรม : TVN-VZ1400
  • สายการบิน : Vietjet Air
  • เดินทางช่วง : พ.ย. 2562 - มี.ค. 2563
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ (บินเช้า กลับบ่าย) ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ (บินเช้า กลับบ่าย)
Highlights

- ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์
- นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์
- เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
- ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ 
- พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์
- ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน
- นั่งเรือกระด้ง
- สักการะวัดลินห์อึ๋ง
- ช้อปปิ้งตลาดฮาน
- พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร 
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿11,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 16 พ.ย. - 19 พ.ย. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
18 พ.ย. - 21 พ.ย. 2562 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 19 พ.ย. - 22 พ.ย. 2562 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 21 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
22 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 23 พ.ย. - 26 พ.ย. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
24 พ.ย. - 27 พ.ย. 2562 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 1 ธ.ค. - 4 ธ.ค. 2562 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 2 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 3 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
5 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 6 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
7 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 9 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
11 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2562 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 12 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 14 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 15 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2562 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 16 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2562 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2562 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 21 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 22 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 23 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
24 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
25 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 2 ม.ค. - 5 ม.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 3 ม.ค. - 6 ม.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
4 ม.ค. - 7 ม.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 5 ม.ค. - 8 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
6 ม.ค. - 9 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 7 ม.ค. - 10 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
8 ม.ค. - 11 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 10 ม.ค. - 13 ม.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
11 ม.ค. - 14 ม.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 12 ม.ค. - 15 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
13 ม.ค. - 16 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 14 ม.ค. - 17 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 19 ม.ค. - 22 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
20 ม.ค. - 23 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 21 ม.ค. - 24 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 22 ม.ค. - 25 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 23 ม.ค. - 26 ม.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 24 ม.ค. - 27 ม.ค. 2563 วันตรุษจีน 34 14,588.- 14,588.- 14,588.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 25 ม.ค. - 28 ม.ค. 2563 วันตรุษจีน 34 14,588.- 14,588.- 14,588.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 26 ม.ค. - 29 ม.ค. 2563 34 14,588.- 14,588.- 14,588.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 27 ม.ค. - 30 ม.ค. 2563 34 14,588.- 14,588.- 14,588.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 28 ม.ค. - 31 ม.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 1 ก.พ. - 4 ก.พ. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 2 ก.พ. - 5 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 3 ก.พ. - 6 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 4 ก.พ. - 7 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 5 ก.พ. - 8 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 6 ก.พ. - 9 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,500.- -
เต็ม
7 ก.พ. - 10 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 34 14,588.- 14,588.- 14,588.- 2,000.- 4,500.- -
เต็ม
8 ก.พ. - 11 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 34 14,588.- 14,588.- 14,588.- 2,000.- 4,500.- -
จอง 9 ก.พ. - 12 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 34 14,588.- 145,888.- 14,588.- 2,000.- 4,500.- -
เต็ม
10 ก.พ. - 13 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 11 ก.พ. - 14 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 12 ก.พ. - 15 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
13 ก.พ. - 16 ก.พ. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
14 ก.พ. - 17 ก.พ. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 16 ก.พ. - 19 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 17 ก.พ. - 20 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 18 ก.พ. - 21 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 19 ก.พ. - 22 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
20 ก.พ. - 23 ก.พ. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 21 ก.พ. - 24 ก.พ. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
22 ก.พ. - 25 ก.พ. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 23 ก.พ. - 26 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 24 ก.พ. - 27 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 25 ก.พ. - 28 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 26 ก.พ. - 29 ก.พ. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 29 ก.พ. - 3 ก.พ. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 1 มี.ค. - 4 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 3 มี.ค. - 6 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 4 มี.ค. - 7 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 6 มี.ค. - 9 มี.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 7 มี.ค. - 10 มี.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 9 มี.ค. - 12 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 10 มี.ค. - 13 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
เต็ม
11 มี.ค. - 14 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 12 มี.ค. - 15 มี.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 13 มี.ค. - 16 มี.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 14 มี.ค. - 17 มี.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 15 มี.ค. - 18 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 16 มี.ค. - 19 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 17 มี.ค. - 20 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 19 มี.ค. - 22 มี.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 20 มี.ค. - 23 มี.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 21 มี.ค. - 24 มี.ค. 2563 34 13,588.- 13,588.- 13,588.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 22 มี.ค. - 25 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 23 มี.ค. - 26 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 24 มี.ค. - 27 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -
จอง 25 มี.ค. - 28 มี.ค. 2563 34 11,888.- 11,888.- 11,888.- 2,000.- 4,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น
08:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาท์เตอร์ U สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:50 น. ออกเดินทางสู่ ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960
12:30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจำชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสำริดขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี้ท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ำที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะได้สวม ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม โดยจะมีการจับฉลากว่าท่านไหนจะได้สวมชุดเป็นใครในราชวศ์ และนั่งรับประทานอาหารประจำที่ของตำแหน่งนั้น
ที่พัก Thanh Lich Royal Boutique  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆ รวมถึงกำแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คำว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตำหนักชั้นในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานสำหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาด หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วย  คูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง องค์ที่ 13 จักรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้าย ซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Mercure French Village Bana Hills  หรือเทียบเท่า
เวลา สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน -บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู– สะพานมังกร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย หรืออิสระเล่น “รถราง หรือ Alpine coaster” เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวก็ได้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว) เมื่อถึงเวลานัดหมายนำทุกท่านลงกระเช้าจากบานาฮิลล์ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน..
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆ ภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี แวะชม บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง 40-50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ) อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคล เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัยออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นำท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Lavender Danang Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
13:15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961
14:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา