โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด พักบนวินเพิร์ล5ดาว ซุปตาร์พาไปเฟี้ยว

  • รหัสโปรแกรม : TVN-FD1501
  • สายการบิน : Air Asia
  • เดินทางช่วง : มีนาคม 2563
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด พักบนวินเพิร์ล5ดาว ซุปตาร์พาไปเฟี้ยว ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด พักบนวินเพิร์ล5ดาว ซุปตาร์พาไปเฟี้ยว
Highlights

- ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม
- พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เกาะวินเพิร์ล
- ชม SKYWALK ทางเดินกระจกสุดหวาดเสียวที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
- พร้อมดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ360องศา
- นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา
- ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม 
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿13,999/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง– เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว -เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต
05:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน AIR ASIA (FD)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ 
07:55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD646 
10:00 น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ เมืองญาตราง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดาลัด ชื่อ ดาลัด มาจากคำ 2 คำ คือ ดา หมายถึงแหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลี ส่วนคำว่า ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้ของเวียดนาม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบ ที่ไม่มีความเจริญของเมืองใหญ่กล้ำกราย แต่แล้วเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ต้องเริ่มเปิดเผยความบริสุทธิ์ให้คนภายนอกได้ประจักษ์ เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาสัมผัสแล้วพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อการพักผ่อน นำข่าวสารแห่งความงามของดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าให้กับคนจากอีกซีกโลกได้รับรู้ เมื่อพวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลัดกลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใต้อีกเมืองหนึ่งของเวียดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีอันลือชื่อ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยสวนดอกไม้เมืองหนาวซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 2509 นี้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยู่ใจกลางเมืองดาลัด ที่สวนดอกไม้เมืองหนาว ท่านจะได้พบกับพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ รวมถึงดอกไม้กว่า 300 สายพันธุ์ เช่น ไฮเดรนเยีย และดอกกุหลาบ ที่จะผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี นั่นทำให้ไม่ว่าจะไปเยือนสวนแห่งนี้ในช่วงเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไม้สวย ๆ ที่เบ่งบานรอต้อนรับอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซื้อดอกไม้สวย ๆ ที่จัดช่อไว้อย่างงดงามได้ที่สวนแห่งนี้อีกด้วย ชมบ้านตุ๊กตาและแกลลอรี่ศิลปะหรือที่เรียกว่า เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) ซึ่งเป็นที่โด่งดังด้วยแนวความคิดอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบ้านต้นไม้ ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang Viet Nga ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in the Wonderland” เริ่มก่อสร้างในปี 2533 ภายในเครซี่เฮ้าส์ประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กกว่า 10 ห้อง ที่มีธีมแยกแตกต่างกันออกไป และที่นี่ท่านจะได้พบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมที่ต้องใช้เส้นทางทั้งอุโมงค์ บันได และยังจะได้พบกับเหล่าสัตว์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจากคอนกรีต รวมทั้งหากเราโชคดีก็อาจจะได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับ Dang Viet Nga เจ้าของผลงานการออกแบบที่นี่อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ให้เวลาท่านได้เดินช้อปปิ้งซื้อของฝากและสัมผัสบรรยากาศช่วงกลางคืนของเมืองดาลัด ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ต
ที่พัก River Prince Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา – ญาจาง-วินเพิร์ลแลนด์ - ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง **พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล**  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเช้า นำท่านขึ้นกระเช้า เพื่อเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นโดยการนั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม น้ำตกแห่งนี้จะเป็นน้ำตกที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดและไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชม 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองญาจาง เมืองชายหาดชั้นเลิศของประเทศเวียดนาม ด้วยเป็นที่ตั้งของชายหาดสีทองที่ทอดยาว 6 กิโลเมตร พร้อมวิวของทิวเขาเป็นฉากหลัง และยังอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ ที่นี่จึงเป็นจุดหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้คลั่งไคล้ในกีฬาทางน้ำ ผู้ที่ชื่นชอบการอาบแดด และผู้ที่รักในรสชาติของอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังมีความบันเทิงยามค่ำคืน จึงทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นรูปตัวเอสเลาะมาตามชายฝั่งทะเลของเวียดนาม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ วินเพิร์ลแลนด์ VINPEARL LAND สวรรค์แห่งการพักผ่อนระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่บน 1 ใน 29 อ่าวที่สวยที่สุดในโลก ที่นี่ได้นำสวนสนุกและสวนน้ำมารวมกันไว้ที่ริมชายหาดญาจาง และยังมีกิจกรรมที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวัย นำท่านขึ้นกระเช้าเพื่อเข้าไปยังเกาะ VINPEARL LANDซึ่งกระเช้านี้เป็นกระเช้าที่ใหญ่ที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งมีความยาวถึง 3,320 เมตร นำสัมผัสกับสวรรค์แห่งความบันเทิงที่ได้การรับรองโดยกรมการท่อง เที่ยวเวียดนาม ว่าเป็นสวนสนุกที่น่าดึงดูดที่สุดของประเทศเวียดนาม จากนั้นให้ทุกท่านเต็มอิ่มกับกิจกรรมมากมายบนเกาะ VINPEARL LAND 

ซึ่งพื้นที่ภายใน แบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ ได้แก่ 
•    สวนน้ำ Splash Bay สวนน้ำที่รวบรวมความสนุกไว้ในที่เดียว พร้อมกับเครื่องเล่นอีกมากมาย บนพื้นที่กว่า 4,200 ตารางกิโลเมตร ภายในสวนน้ำแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Amusement Ride Zone รวมเครื่องเล่นหวาดเสียว ตามด้วย Family and Children Games Area เหมาะสำหรับเด็กๆ มีสระน้ำไซส์เล็ก ปิดท้ายด้วย Beach Sport Games แหล่งรวมกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมทางน้ำไว้ให้คนรักการผจญภัยขั้นสุด (สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสวนน้ำ แนะนำให้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)
•    สวนสนุก ที่รวบรวมเครื่องเล่นที่ได้รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลก

•    อควาเรียม สถานที่ที่รวบรวมพันธ์สัตว์น้ำกว่า 30,000 ชนิด เช่น ฉลามสีเทา ปลากระเบน เต่าทะเล ที่นี่ยังมีอุโมงค์ใต้น้ำ ซึ่งจะทำให้รู้สึกเหมือนเดินเดินอยู่ในโลกใต้ท้องทะเล
•    Vinpearl Land Safari สวนสัตว์ที่รวมสัตว์บกน่ารักไว้มากมาย ให้ทุกท่านรวมถึงน้องๆ หนูๆ ได้ชมและสัมผัสแบบตัวเป็นๆ และสวนดอกไม้ Bloom Hill ภายในโดมขนาดใหญ่แห่งนี้ได้รวมไม้ดอกนานาพันธุ์ และไม้ดอกที่ขึ้นชื่อจากหลากหลายประเทศมาให้ท่านได้ชม 
ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะวินเพิร์ลได้ตามอัธยาศัยหรือท่านอยากพักผ่อนชมบรรยากาศทะเลเวียดนามใต้บรรยากาศสบายๆก็สามารถเช่นกัน  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Vinpearl Island Hotel ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า
19:00 น. นำท่านชม โชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง เป็นโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียงสุดอลังการที่จะทำให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศน้ำพุที่ตัดกับผืนฟ้าในช่วงกลางคืน ที่สวยงามไม่แพ้กับที่อื่น
เวลา สวนสนุก VINPEARL LAND- โบสถ์ญาจาง-วัดโพนากา-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับสวนสนุก ของ VINPEARL LAND กับเครื่องเล่นหลากหลายแนวที่ ทุกเครื่องเล่นรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลก โดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine Coaster เป็นรถไฟเหาะบนเกาะแห่งแรกของเอเชียระยะทางกว่า 1.76 กิโลเมตร ที่จะทำให้ท่านตื่นเต้นระทึกใจไม่แพ้ที่อื่น เครื่องเล่น Roller Coaster ให้ท่านได้เติมประสบการณ์มันส์ๆ และยังมีทั้งสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งให้ท่านได้เลือกเล่นกันอย่างจุใจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านขึ้นกระเช้ากลับสู่ตัวเมืองญาจาง เดินทางสู่ โบสถ์ญาจาง (NHA TRANG CATHEDRAL) โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาจาง ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิคของฝรั่งเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ได้มีการให้บริการชุมชนคาทอลิกในท้องถิ่นโดยมีการจัดพิธีมิสซาระหว่างเวลา 05:00 – 18:30 น.ทุกวัน    สัมผัสความแตกต่างด้วยวัฒนธรรมที่ หอโพนาการ์จาม แห่ง วัดโพนากา ที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบกัมพูชา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Cai ชาวฮินดูแท้ โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 8-11 และยังมีการจัดงานเทศกาลประจำปีเพื่อบูชาเทพเจ้า ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมด้วย    จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดัม  ตลาดนัดแห่งใหญ่ในญาจาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1972 เป็นตลาดที่มีสินค้าให้ช้อปปิ้งมากมาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองญาจางแห่งนี้ ด้วยตัวตึกรูปทรงดอกบัวและมีสินค้ามากกว่า 3,000 รายการ จะซื้อของใช้เอง หรือซื้อของฝากเพื่อนๆ ที่เมืองไทยก็ได้ เพราะมีของพื้นเมืองเวียดนามเยอะมาก และมีอาหารทะเลให้เลือกซื้ออีกมากมาย ตื่นตาตื่นใจสำหรับคนชอบเดินเล่นที่ตลาดไม่น้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB สถานที่ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของญาจาง ที่เมื่อมาถึงเมืองญาจางจะต้องไปสักครั้ง SKYLIGHT ROOFTOP เป็นบาร์ที่อยู่บนดาดฟ้า ให้ท่านได้ชมวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศา  ตื่นเต้นกับ Skywalk ทางเดินกระจกใสที่ยื่นออกไป ท่านสามารถมองเห็นบรรยากาศสวยๆที่อยู่ใต้พื้นกระจกได้ทั้งหมด อีกทั้งดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกริมทะเล พร้อมจิบเครื่องดื่ม SOFT DRINK เย็นๆ ท่านละ 1 แก้ว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GALIOT HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
10:30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD647
12:15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา