จองโปรแกรม

ทัวร์อังกฤษ MONO ENGLAND

วันที่จอง : 23 พ.ค. - 28 พ.ค. 2562

ทัวร์อังกฤษ MONO ENGLAND
  • รหัสโปรแกรม : SMUK-UL1063
  • สายการบิน : SriLankan Airlines
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 38,900.-
เด็กมีเตียง 38,900
เด็กไม่มีเตียง 38,900
INF 0
พักเดี่ยว 8,500
VISA 5,300
* กรณีลูกค้าต้องการวีซ่า ระบบจะเรียกเก็บชำระพร้อมเงินมัดจำ
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา