จองโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี Turkey Tulip Festival 2019

วันที่จอง : 18 เม.ย. - 26 เม.ย. 2562

ทัวร์ตุรกี Turkey Tulip Festival 2019
  • รหัสโปรแกรม : SMTR-W51074
  • สายการบิน : Mahan Air
  • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 30,927.-
เด็กมีเตียง 30,927
เด็กไม่มีเตียง 29,927
INF 8,900
พักเดี่ยว 5,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา