จองโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี Turkey Tulip Festival 2019

วันที่จอง : 25 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562

ทัวร์ตุรกี Turkey Tulip Festival 2019
  • รหัสโปรแกรม : SMTR-W51074
  • สายการบิน : Mahan Air
  • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่
32,927.-
29,000.-
เด็กมีเตียง 29,000
เด็กไม่มีเตียง 29,000
INF 8,900
พักเดี่ยว 5,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา