จองโปรแกรม

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก

วันที่จอง : 6 ต.ค. - 11 ต.ค. 2562

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก
  • รหัสโปรแกรม : SMEU-PS1083
  • สายการบิน : Ukraine International Airlines
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 38,900.-
เด็กมีเตียง 38,900
เด็กไม่มีเตียง 37,900
INF 0
พักเดี่ยว 8,500
VISA 4,000
* กรณีลูกค้าต้องการวีซ่า ระบบจะเรียกเก็บชำระพร้อมเงินมัดจำ
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา