จองโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี Tulip Festival In Istanbul 2019

วันที่จอง : 17 เม.ย. - 25 เม.ย. 2562

ทัวร์ตุรกี Tulip Festival In Istanbul 2019
  • รหัสโปรแกรม : SMTR-TK1115
  • สายการบิน : Turkish Airlines
  • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่
38,900.-
35,000.-
เด็กมีเตียง 35,000
เด็กไม่มีเตียง 35,000
INF 8,900
พักเดี่ยว 5,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา