จองโปรแกรม

ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA

วันที่จอง : 10 มี.ค. - 15 มี.ค. 2562

ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA
  • รหัสโปรแกรม : SMGG-KC1125
  • สายการบิน : Air Astana
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 36,555.-
เด็กมีเตียง 36,555
เด็กไม่มีเตียง 35,555
INF 0
พักเดี่ยว 7,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา