จองโปรแกรม

ทัวร์เกาหลี Tulip Bloom Bloom in Korea

วันที่จอง : 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2562

ทัวร์เกาหลี Tulip Bloom Bloom in Korea
  • รหัสโปรแกรม : SMKR-LJ1126
  • สายการบิน : Jin Air
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 16,900.-
เด็กมีเตียง 16,900
เด็กไม่มีเตียง 16,900
INF 6,500
พักเดี่ยว 5,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา