จองโปรแกรม

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์

วันที่จอง : 10 พ.ค. - 16 พ.ค. 2562

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์
  • รหัสโปรแกรม : SMRU-QR1132
  • สายการบิน : Qatar Airways
  • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 47,555.-
เด็กมีเตียง 47,555
เด็กไม่มีเตียง 46,555
INF 12,000
พักเดี่ยว 8,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา