จองโปรแกรม

ทัวร์คาซัคสถาน Chill Kazakhstan

วันที่จอง : 28 เม.ย. - 4 พ.ค. 2562

ทัวร์คาซัคสถาน Chill Kazakhstan
  • รหัสโปรแกรม : SMKZ-T51134
  • สายการบิน : Turkmenistan Airlines 
  • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 43,900.-
เด็กมีเตียง 43,900
เด็กไม่มีเตียง 43,900
INF 0
พักเดี่ยว 6,900
VISA 3,000
* กรณีลูกค้าต้องการวีซ่า ระบบจะเรียกเก็บชำระพร้อมเงินมัดจำ
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา