จองโปรแกรม

ทัวร์ฮ่องกง Superpro Hongkong Dongguan Shenzhen

วันที่จอง : 19 พ.ค. - 21 พ.ค. 2562

ทัวร์ฮ่องกง Superpro Hongkong Dongguan Shenzhen
  • รหัสโปรแกรม : SMHK-CX1147
  • สายการบิน : Cathay Pacific Airways
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 12,900.-
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
INF 0
พักเดี่ยว 4,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา