จองโปรแกรม

ทัวร์เกาหลี SUMMER SEOUL

วันที่จอง : 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562

ทัวร์เกาหลี SUMMER SEOUL
  • รหัสโปรแกรม : SMKR-LJ1159
  • สายการบิน : Jin Air
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 14,888.-
เด็กมีเตียง 14,888
เด็กไม่มีเตียง 14,888
INF 6,500
พักเดี่ยว 5,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา