จองโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี Good Morning Turkey

วันที่จอง : 26 ส.ค. - 2 ก.ย. 2562

ทัวร์ตุรกี Good Morning Turkey
  • รหัสโปรแกรม : SMTR-TK1173
  • สายการบิน : Turkish Airlines
  • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 34,900.-
เด็กมีเตียง 34,900
เด็กไม่มีเตียง 33,900
INF 8,900
พักเดี่ยว 5,900
ยอดชำระทั้งสิ้น
ยอดชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท จำนวน ท่าน
กรุณาชำระเงินมัดจำ ภายในวันที่ 25-07-2019
ยอดชำระส่วนที่เหลือ
กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 30 วัน

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา