จองโปรแกรม

ทัวร์ตุรกี Good Morning Turkey

วันที่จอง : 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 2562

ทัวร์ตุรกี Good Morning Turkey
  • รหัสโปรแกรม : SMTR-TK1173
  • สายการบิน : Turkish Airlines
  • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 35,900.-
เด็กมีเตียง 35,900
เด็กไม่มีเตียง 34,900
INF 8,900
พักเดี่ยว 5,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา