จองโปรแกรม

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา

วันที่จอง : 29 ก.ย. - 2 ต.ค. 2562

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา
  • รหัสโปรแกรม : BIN-FD1277
  • สายการบิน : Air Asia
  • ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 18,900.-
เด็กมีเตียง 18,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
INF 0
พักเดี่ยว 4,000
VISA 3,500
* กรณีลูกค้าต้องการวีซ่า ระบบจะเรียกเก็บชำระพร้อมเงินมัดจำ
ยอดชำระทั้งสิ้น
ยอดชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท จำนวน ท่าน
กรุณาชำระเงินมัดจำ ภายในวันที่ 26-06-2019
ยอดชำระส่วนที่เหลือ
กรุณาชำระส่วนที่เหลือ

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา