จองโปรแกรม

ทัวร์แอฟริกาใต้ THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA

วันที่จอง : 24 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562

ทัวร์แอฟริกาใต้ THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA
  • รหัสโปรแกรม : B2ZA-SQ1359
  • สายการบิน : Singapore Airlines
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 42,900.-
เด็กมีเตียง 42,900
เด็กไม่มีเตียง 42,900
INF 0
พักเดี่ยว 5,900
ยอดชำระทั้งสิ้น

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา