จองโปรแกรม

ทัวร์ไทย คิด(คริสต์)..ไปให้ถึง..อุทัยธานี 2 วัน 1 คืน

วันที่จอง : 27 พ.ย. - 28 พ.ย. 2564

ทัวร์ไทย คิด(คริสต์)..ไปให้ถึง..อุทัยธานี 2 วัน 1 คืน
  • รหัสโปรแกรม : WHSTTH-C-VAN1685
  • สายการบิน : รถตู้
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 3,399.-
เด็กมีเตียง 0
เด็กไม่มีเตียง 0
INF 0
พักเดี่ยว 800
ยอดชำระทั้งสิ้น
ยอดชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท จำนวน ท่าน
กรุณาชำระเงินมัดจำ ภายในวันที่ 20-10-2021
ยอดชำระส่วนที่เหลือ
กรุณาชำระส่วนที่เหลือ

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา