จองโปรแกรม

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ

วันที่จอง : 3 มี.ค. - 6 มี.ค. 2566

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ
  • รหัสโปรแกรม : TW-VZ2179
  • สายการบิน : Vietjet Air
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 20,990.-
เด็กมีเตียง 20,990
เด็กไม่มีเตียง 0
INF 5,000
พักเดี่ยว 4,000
ยอดชำระทั้งสิ้น
ยอดชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท จำนวน ท่าน
กรุณาชำระเงินมัดจำ ภายในวันที่ 29-01-2023
ยอดชำระส่วนที่เหลือ
กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา