จองโปรแกรม

COLORFUL EUROPE

วันที่จอง : 29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2566

COLORFUL EUROPE
  • รหัสโปรแกรม : EU-OM2281
  • สายการบิน : Oman Air
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 85,900.-
เด็กมีเตียง 0
เด็กไม่มีเตียง 0
INF 0
พักเดี่ยว 14,900
ยอดชำระทั้งสิ้น
ยอดชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท จำนวน ท่าน
กรุณาชำระเงินมัดจำ ภายในวันที่ 03-04-2023
ยอดชำระส่วนที่เหลือ
กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 30 วัน

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา